• Динамічні показники активності запалення дихальних шляхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму
ua До змісту Повний текст статті

Динамічні показники активності запалення дихальних шляхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):102-105; doi 10.15574/SP.2017.82.102

О.К. Колоскова, О.О. Шахова, С.І. Тарнавська, Н.О. Шевченко
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Мета: оцінити показники активності запалення дихальних шляхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму (БА), у післянападовому періоді для оптимізації індивідуалізованої лікувально-профілактичної тактики.

Матеріали і методи. У післянападовому періоді обстежено 42 дитини підліткового віку, що хворіють на БА. Активність запалення дихальних шляхів вивчали за конденсатом видихуваного повітря; комплекс досліджень якого включав визначення загального білка, вмісту метаболітів монооксиду нітрогена, протеолітичної активності за лізисом азоальбуміну, азоказеїну та азоколагену.

Результати та висновки. Встановлено, що в підлітків у післянападному періоді БА визначаються маркери запалення бронхів зі згасанням таких співдружніх до запалення процесів, як витік із судин білка, активність протеолізу та фібринолізу без суттєвого взаємозв’язку між даними процесами, що може призвести до підвищення неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів до прямих і непрямих стимулів як відображення місцевої запальної реакції дихальних шляхів.

Ключові слова: бронхіальна астма, підлітки, конденсат видихуваного повітря, запалення бронхів.

Література

1. Особливості клітинного складу індукованого мокротиння у дітей з різними фенотипами бронхіальної астми / Т. Р. Уманець, Т. Д. Задорожна, В. Ф. Лапшин [та ін.] // ПАГ. — 2010. — № 2. — С. 12—15.

2. A new look at the pathogenesis of asthma / S. T. Holgate, H. S. Arshad, G. C. Roberts [et al.] // Clin. Sci (Lond). — 2009. — Vol. 118. — P. 439—450. https://doi.org/10.1042/CS20090474; PMid:20025610 PMCid:PMC2805922

3. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FENO) for clinical applications / R. A. Dweik, P. B. Boggs, S. C. Erzurum [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2011. — Vol. 184 (5). — P. 602—15. https://doi.org/10.1164/rccm.9120-11ST; PMid:21885636 PMCid:PMC4408724

4. Breath analysis science at PittCon 2012, Orlando, Florida / J. D. Pleil, M. A. Stiegel, T. M. Kormos [et al.] // J. Breath. Res. — 2012. — Vol. 6, №. 3. — P. 90—101. https://doi.org/10.1088/1752-7155/6/3/039001; PMid:22659575

5. Daily telemonitoring of exhaled nitric oxide and symptoms in the treatment of childhood asthma / J. C. de Jongste, S. Carraro, W. C. Hop [et al.] // Am. J. Respir. Crit Care Med. — 2009. — Vol. 179. — P. 93—97. https://doi.org/10.1164/rccm.200807-1010OC; PMid:18931330

6. Dodig S. Exhaled breath condensate — from an analytical point of view / Slavica Dodig, Ivana epelak // Biochemia Medica. — 2013. — Vol. 23 (3). — P. 281—295. https://doi.org/10.11613/BM.2013.034

7. FeNO as a marker of airways inflammation: the possible implications in childhood asthma management / M. Verini, N. P. Consilvio, S. Di Pillo [et al.] // J. Allergy. — 2010. — Vol. 3. — P. 1—7. https://doi.org/10.1155/2010/691425; PMid:20948878 PMCid:PMC2948939

8. Glutathione S(transferase polymorphisms, asthma susceptibility and confounding variables: a meta(analysis / S. Piacentini, R. Polimanti, I. Simonelli [et al.] // Mol. Biol. Rep. — 2013. — Vol. 40 (4). — P. 3299—3313. https://doi.org/10.1007/s11033-012-2405-2; PMid:23307299

9. Pavord I. D. Inflammometry: the current state of play / I. D. Pavord, P. G. Gibson // Thorax. — 2012. — Vol. 67. — P. 191—192. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-201712; PMid:22344396

10. Profiling of Volatile Organic Compounds in Exhaled Breath As a Strategy to Find Early Predictive Signatures of Asthma in Children / A. Smolinska, E. M. M. Klaassen, J. W. Dallinga [et al.] // PLoS One. — 2014. — Vol. 9 (4). — e95668. doi 10.1371/journal. pone.0095668.

Зміст журналу Текст статті