• Диференційовані підходи у терапії хронічних закрепів у дітей
ua До змісту

Диференційовані підходи у терапії хронічних закрепів у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):95-101; doi 10.15574/SP.2014.62.95

Диференційовані підходи у терапії хронічних закрепів у дітей

Корнєва В. В. 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Резюме. Хронічні закрепи є поширеною проблемою у педіатрії. Цьому захворюванню притаманна багатогранність клінічних варіантів перебігу, тому доцільно, крім протокольних методів лікування, диференційовано підходити до терапії супроводу, до якої можна віднести і препарати біоенергетичної корекції. У цьому плані ефективним є препарат «Тріметабол», який показаний при гіпомоторному функціональному закрепі, при гіпермоторному функціональному закрепі (спастичному варіанті); при поєднанні основного захворювання із залізодефіцитним станом, із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Якщо хронічні закрепи трактуються у дітей як варіант СПК, при поєднанні хронічного закрепу з проявами дизбіозу, позитивно зарекомендував себе сучасний пробіотичний препарат Мутафлор, що має також прокінетичний та метаболічний ефекти.

Ключові слова: хронічні закрепи у дітей, синдром подразненого кишечника, дисбіоз, Тріметабол, Мутафлор.

Література: 
1. Антипкин ЮГ, Омельченко ЛИ, Квашнина ЛВ. 2008. Применение Триметабола в педиатрической практике. Ліки України. 1: 53—56.

2. Бєлоусов ЮВ. 2007. Гастроентерологія дитячого віку. Підр. К, СПД Коляда О.П.: 440.

3. Омельченко ЛІ, Ніколаєнко ВБ, Ошлянська ОА та ін. 2007. Використання препарату триметабол з метою корекції метаболічних порушень у дітей з вродженою та набутою патологією сполучної тканини. Зб наук пр співроб НМАПО ім. П. Л. Шупика. К: 460—465.

4. Захарова ИН, Малова ЕН. Запоры у детей. http://www.lvrach.ru/2004/01/4530906/.

5. Карнитин. http://www.carnitine.ru/about/about_01_l_c.html.

6. Корнева ВВ, Боярская ЕА, Капичина МА. 2013. Оптимальная врачебная тактика в межприступном периоде у детей с ацетонемическим синдромом. Дитячий лікар. 4: 56—61.

7. Коровина НА, Захарова ИН, Малова НЕ. 2003. Запоры у детей раннего возраста. Педиатрия. 9: 1—13.

8. Крючко ТО, Несіна ІМ, Зіньковська СМ. 2009. До питання оптимізації лікування дітей з синдромом подразненого кишечника. ПАГ. 2: 45—49.

9. Лапшин ВФ, Уманец ТР. 2009. Клинические исследования эффективности и безопасности препарата «Триметабол» в комплексном лечении детей с аллергическими заболеваниями. Здоровье Украины. 12: 23—25.

10. Лодинова-Задникова Р, Тласкалова-Хогенова Х, Сонненборн У. 1992. Местная и сывороточная реакция антител у доношенных и недоношенных младенцев после искусственной колонизации кишечника штаммом E.coli Nissle 1917 (Mutaflor®). Педиатрич аллергич иммунол. 3: 43—48.

11. Лукьянова ЕМ, Квашнина ЛВ, Родионов ВП. 2008. Клиническое исследование эффективности и переносимости препарата триметабол у детей младшего школьного возраста в период адаптации к систематическому обучению. Зб наук пр співроб НМАПО ім. П.Л. Шупика. К: 124—130.

12. Няньковский СЛ. 2010. Пребіотики і пробіотики — можливості профілактичного лікувального використання у дітей. Дитячий лікар. 4(6): 5-9.

13. Аряев НЛ, Бределева НК, Васильченко ЛВ и др. 2012. Опыт использования Мутафлора для повышения иммунитета у недоношенных новорожденных. Совр педиатрия. 3: 91—93.

14. Педіатрія. Нац підр. у 2 т. За ред. проф. ВВ Бережного. К. 2013. 1: 828-856.

15. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59. http://www.moz.gov.ua.

16. Cario E, Brown D, Mckee М. 2002. Commensal_associated molecular patterns induce selective toll-like receptor-trafficking from apical membrane to cytoplasmic compartments in polarized intestinal epithelium. Am J Pathol. 160: 165—173.

17. Eckburg B, Bik ЕМ. 2005. Diversity of the human intestinal microbial flora. Science. 308: 1635—1638.

18. FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization). Joint FAO/WHO Working Group Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. London, Ontario, Canada, 2002.

19. Ismail AS, Hooper LV. 2005. Epithelial cells and their neighbors. IV. Bacterial contributions to intestinal epithelial barrier integrity. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 289: 779—784.