• Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря-педіатра 
До змісту

Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря-педіатра 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):19-23; doi 10.15574/SP.2015.68.19 
 

Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря-педіатра 
 

Банадига Н. В.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
 

У статті показано алгоритм диференційної діагностики поширеного симптому — еозинофілії у дітей. З метою ілюстрації існуючих діагностичних труднощів цього симптому наведено клінічний випадок, який мотивує діагностичну та лікувальну тактику лікаря в конкретній ситуації. 
 

Ключові слова: діти, еозинофілія, діагностика, токсокароз. 
 

Література:

1. Казмірук ВЄ, Ковальчук ЛВ. 2006. Клінічна імунологія і алергологія. Вінниця, НОВА КНИГА: 460—466.

2. Костроміна ВП. 2012. Визначення сукупності клініко-лабораторних проявів бронхообструктивного синдрому при встановленні діагнозу бронхіальної астми у дітей. Укр пульмонолог журн. 4: 25—29.

3. Майданник ВГ, Хайтович МВ, Юхименко ГГ. 2012. Гельминтозы у детей. К, Дорадо-Друк: 604.

4. Blanton R. 2011. Echinococcosis.Textbook of Paediatrics. 19th ed. Eds. RM Kliegman et al.Saunders Elsevier: 1237—1239.

5. Chitkara R, Krishna G. 2006. Parasitic pulmonary eosinophilia. Semin. Respirs. Crif Care Med. 27(2): 171—184. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-939520; PMid:16612768

6. Dent AE, Kazura JW. 2011. Toxocariasis (Visceral and Ocular Larwa Migrans). Nelson Textbook of Paediatrics. 19th ed. Eds. RM Kliegman, BF Stanton, NF Shopr et.al. Saemders Elsevier: 1227—1229.