• Діагностика та лікування обструктивного мегауретера у дітей раннього віку 
До змісту

Діагностика та лікування обструктивного мегауретера у дітей раннього віку 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.2(74):147-150; doi 10.15574/SP.2016.74.147 

Діагностика та лікування обструктивного мегауретера у дітей раннього віку 

Кокорін А. Д.

Запорізький державний медичний університет, Україна 

Мета: оцінити ефективність ранньої діагностики та лікування мегауретера у дітей раннього віку. 

Пацієнти і методи. Робота виконана за матеріалами обстеження та хірургічного лікування 34 дітей з обструктивним мегауретером. Діти були розподілені на дві порівнянні за віком і статтю групи: основна (n=16) і контрольна (n=18). В основній групі діагноз підтверджений результатами етапного пренатального УЗД і МРТ плода. Дітям контрольної групи вада встановлювалася в момент звернення в клініку з явищами пієлонефриту. У ході лікування в групах порівнювали динаміку показників УЗД нирок і сечового міхура, результати передопераційної мікційної цистографії, екскреторної урографії і допплерівскої сонографії. 

Результати. В основній групі у 50% дітей застосовувалися методи ендоскопічної корекції вади з використанням методики стентування, яка виявилася ефективною в 75% випадків. У 31,3% випадків у дітей з помірно вираженою вадою використовували консервативну терапію. Відкрита методика корекції вади використана тільки в 18,7% випадків. У контрольній групі використання ендоскопічної корекції вади виявилося ефективним тільки у 16,1% хворих. В інших випадках використовували багатоетапні «відкриті» методики. Вибір способу корекції вади позначився на віддалених результатах хірургічного лікування. У дітей з переважним використанням ендоскопічних методів корекції вади пієлонефрити виявили у 18% хворих. У контрольній групі, з переважним використанням відкритих методик оперування, пієлонефрити спостерігалися в 77,7% випадків (p<0,05). 

Висновки. Рання діагностика мегауретера з використанням етапного УЗД і МРТ дозволяє розширити показання до використання ендоскопічних методів корекції вади, ефективно застосовувати методи консервативної терапії і достовірно прогнозувати віддалені результати лікування. 

Ключові слова: мегауретер, діагностика, лікування, діти. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Адаменко О. Б. Пренатальная ультразвуковая диагностика врожденных аномалий мочевыделительной системы / О. Б. Адаменко, З. А. Халепа, Л. Ю. Котова // Детская хирургия. — 2006. — № 1. — С. 13—16.

2. Айнакулов А. Д. Дифференцированный подход к лечению первичного обструктивного мегауретера у детей / А. Д. Айнакулов, Б. М. Майлыбаев // Детская хирургия. — 2014. — № 5. — С. 16—18.

3. Довлатян А. А. Оперативное лечение нервно-мышечной дисплазии мочеточника / А. А. Довлатян // Урология. — 2005. — № 3. — С. 38—43.

4. Пугачев А. Г. Отдаленные результаты оперативного лечения нейромышечной дисплазии мочеточника у детей / А. Г. Пугачев, Ю. В. Кудрявцев, В. Д. Вороновицкий // Урология. — 2003. — № 6. — С. 58—60.

5. Хворостов И. Н. Обструктивная уропатия / И. Н. Хворостов, С. Н. Зоркин, И. Е. Смирнов // Урология. — 2005. — № 4. — С. 73—76.

6. Хирургическая тактика при мегауретере единственной почки у детей / Долецкии С. Я., Шанидзе В. В., Рейне У. А., Красильников В. А. // Вопросы экспериментальной и клинической урологии. — 1980. — № III. — С. 26—29.

7. Is surgery necessary for primary nonrefluxing megaureter? / Sheu J. C., Chang P. Y., Wang N. L. [et al.] // Pediatric Surgery International. — 1998. — Vol. 13, № 7. — P. 501—503.

8. Ottolenghi A. Should primary megaureter be treated d'emblee in the neonate? / A. Ottolenghi, S. Campagnola, M. Sulpasso // Zeitschrift fur Kinderchirurgie. — 1988. — Vol. 43, № 3. — P. 154—155.

9. Prenatally detected primary megaureter a role for extended follow up / Shukla A. R., Cooper J., Patel R. P. [et al.] // J. Urol. — 2005. — Vol. 173 (4). — P. 1353—1356.

10. Primary obstructive megaureter: initial experience with endoscopic dilatation / Angerri O., Caffaratti J., Garat J. M., Villavicencio H. // J. Enourol. — 2007. — Vol. 21 (9). — P. 999—1004. http://dx.doi.org/10.1089/end.2006.0122; PMid:17941775