• Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії. 
До змісту

Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):76-78; doi 10.15574/SP.2014.58.76 
 

Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії. 
 

Секелик Р. І., Острась О. В., Артеменко Є. О., Павлова А. О., Куркевич А. К.

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ, Україна 

Мета: дослідження стану діагностики аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії (АЛКАЛА) в Україні та ефективності розробленого алгоритму діагностики даної вади серця. 
 

Пацієнти і методи. Тридцять сім хворих з АЛКАЛА були прооперовані в ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії (НПМЦДКК) МОЗ України» з 2003 р. по 2013 р. Проведено аналіз діагнозів, які були встановлені пацієнтам при скеруванні у лікувальний заклад з різних регіонів України. Для виявлення найбільш типових діагностичних ознак АЛКАЛА проводили аналіз анамнестичних даних та вивчення медичних карт хворих. 
 

Результати. Дослідження показало, що вірний діагноз був встановлений лише 7 (18,9%) хворим. У 27 (79,4%) випадках встановлено хибний діагноз. Найчастіше серед помилкових діагнозів були дилатаційна кардіоміопатія — у 7 (25,9%) пацієнтів та міокардит — у 5 (18,5%) хворих. У 4 (14,8%) пацієнтів помилково було встановлено діагноз вродженої мітральної недостатності, у 4 (14,8%) — дефект міжшлуночкової перетинки, у 3 (11,1%) — коарктацію аорти. 
 

Висновки. Діагностика АЛКАЛА в Україні є малоефективною. Збільшення кількості виявлених пацієнтів з АЛКАЛА протягом останніх років свідчить про ефективність розробленого в НПМЦДКК МОЗ України алгоритму діагностики. 
 

Ключові слова: діагностика аномального відходження, ліва коронарна артерія, легенева артерія. 
 

Література:

1. Pena E, Nguyen ET et al. 2009. ALCAPA syndrome: not just a pediatric disease. RadioGraphics. 29: 553—565.

2. Browne LP, Kearney D et al. 2010. ALCAPA: the role of myocardial viability studies in determining prognosis. Pediatr Radiol. 40: 163—167.

3. James M. Yau, Rajiv Singh, Ethan J. Halpern et al. 2011. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in adults: a comprehensive review of 151 adult cases and a new diagnosis in a 53-year-old woman. Clin Cardiol. 3(4): 204—210. http://dx.doi.org/10.1002/clc.20848; PMid:21462214

4. Drinkovic N, Margetic E et al. 2008. Echocardiographic diagnosis of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. European journal of echocardiography. 9: 309-310.

5. Caspi J, Pettitt TW, Sperrazza C et al. 2007. Reimplantation of anomalous left coronary artery from the pulmonary artery without mitral valve repair. Ann Thorac Surg. 84: 619—623.

6. Alsoufi B, Sallehuddin A et al. 2008. Surgical strategy to establish a dual-coronary system for the management of anomalous left coronary artery origin from the pulmonary artery. Ann Thorac Surg. 86: 170—6.

7. Canale LS, Monteiro AJO et al. 2009. Surgical treatment of anomalous coronary artery arising from the pulmonary artery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 8: 67—69.

8. Walid Ben Ali, Pascal R. Vouhe. 2009. Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery: late results with special attention to the mitral valve. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 36: 244—249.