• Діагностичні та фармакоекономічні переваги скринінгової пульсоксиметрії при обстеженні новонароджених з критичними вродженими вадами серця
ua До змісту Повний текст статті

Діагностичні та фармакоекономічні переваги скринінгової пульсоксиметрії при обстеженні новонароджених з критичними вродженими вадами серця

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):50-54; doi 10.15574/PP.2016.68.50 
Діагностичні та фармакоекономічні переваги скринінгової пульсоксиметрії при обстеженні новонароджених з критичними вродженими вадами серця
Дудник В. М., Зборовська О. О.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Критичні вроджені вади серця при несвоєчасній діагностиці приводять до фатальних наслідків у періоді новонародженості. Більшість критичних аномалій серця не мають клінічних проявів у перші дні життя, а політика ранньої виписки з пологових будинків сприяє тому, що маніфестація симптомів декомпенсації серцевої діяльності може статися поза лікувальним закладом, що значно знижує шанси дітей на виживання. Саме тому виникає потреба в діагностичних методах, які задовольняють критерії скринінгового тесту і доповнюють існуючі методи раннього виявлення критичних вроджених вад серця у новонароджених. У статті узагальнені сучасні дані про використання методу скринінгової пульсоксиметрії в медичній практиці різних країн світу, а також її діагностичні та фармакоекономічні переваги під час обстеження новонароджених із критичними вродженими вадами серця.
Ключові слова: критичні вроджені вади серця, скринінгова пульсоксиметрія, новонароджені.
Література

1. Зиньковский М.Ф. Врожденные пороки сердца ; ред. акад. А.Ф. Возианова / М.Ф. Зиньковский. — Киев: Книга Плюс, 2009. — 1170 с.

2. Зубов Л.А. Критические состояния при врожденных пороках сердца у новорожденных / Л.А. Зубов // Медицина неотложных состояний. — 2008. — № 4 (17). — С. 107—113.

3. Майданник В.Г. Діагностики природжених пороків серця: сучасний стан і перспективи / В.Г. Майданник, М.В. Хайтович // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2010. — № 1. — С. 31—35.

4. Beyond Critical Congenital Heart Disease: Newborn Screening Using Pulse Oximetry for Neonatal Sepsis and Respiratory Diseases in a Middle-Income Country / V. Jawin , H.L. Ang, A. Omar [et al.] //PLoS One. — 2015. — Vol. 16. — https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137580.

5. Bhola K. Post-implementation review of pulse oximetry screening of well newborns in an Australian tertiary maternity hospital / K. Bhola, M. Kluckow, N. Evans // J. Paediatr Child Health. — 2014. — Vol. 50 (11). — Р. 920—925. https://doi.org/10.1111/jpc.12651; PMid:24923996

6. Early screening for critical congenital heart defects in asymptomatic newborns in Mazovia province: xperience of the POLKARD pulse oximetry programme 2006—2008 in Poland / A. Turska-Kmieс, M. Borszewska-Kornacka, W. Blaz [et al.] // Kardiologia Polska. — 2012. — Vol. 70 (4). — Р. 370—376.

7. Hoffman J. It is time for routine neonatal screening by pulse oximetry / J. Hoffman // Neonatology. — 2011. — Vol. 99. — Р. 1—9. https://doi.org/10.1159/000311216; PMid:20523077

8. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns / A. de-Wahl Granelli, M. Wennergren, K. Sandberg [et al.] // BMJ. — 2009. — Vol. 338. — Р. 145—149. https://doi.org/10.1136/bmj.a3037; PMid:19131383 PMCid:PMC2627280

9. Kumar R. K. Screening for congenital heart disease in India: Rationale, practical challenges, and pragmatic strategies / R. K. Kumar // Ann Pediatr Cardiol. — 2016. — Vol. 9 (2). — Р. 111—114. https://doi.org/10.4103/0974-2069.181499; PMid:27212843 PMCid:PMC4867793

10. Nadas A.S. Hypoxemia / A.S. Nadas, D.C. Fyler // Nada's pediatric cardiology / J.F. Keane, J.E. Lock, D.C. Fyler (editors). — 2nd edition. — Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006. — P. 97—101.

11. Oxygen saturation as a screening test for critical congenital heart disease: a preliminary study / T.R. Hoke, P.K. Donohue, P.K. Bawa [et al.] // Pediatr. Cardiol. — 2002. — Vol. 23. — Р. 403—409. https://doi.org/10.1007/s00246-002-1482-8; PMid:12170356

12. Pulse oximetry as a screening test for congenital heart defects in newborn infants: a test accuracy study with evaluation of acceptability and cost-effectiveness / A.K. Ewer, A.T. Furmston, L.J. Middleton [et al.] // Health Technol Assess. — 2012. — Vol. 16 (2). — https://doi.org/10.3310/hta16020

13. PulseOx Study Group. Pulse oximetry screening for congenital heart defects in newborn infants (PulseOx): a test accuracy study / A.K. Ewer, L.J. Middleton, A.T. Furmston [et al.] // Lancet. — 2011. — Vol. 378. — Р. 785—794.

14. Role of pulse-oximetry in examining newborns for congenital heart disease: a scientific statement from the AHA and AAP / W.T. Mahle, J.W. Newburger, G.P. Matherne [et al.] // Circulation. — 2009. — Vol. 120. — Р. 447—458. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192576; PMid:19581492

15. Role of pulse oximetry in examining newborns for congenital heart disease: a scientific statement from the AHA and AAP / W.T. Mahle, J.W. Newburger, G.P. Matherne [et al.]; American Heart Association Congenital Heart Defects Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Cardiovascular Nursing, and Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research; American Academy of Pediatrics Section on Cardiology and Cardiac Surgery; Committee on Fetus and Newborn // Pediatrics. — 2009. — Vol. 124 (2). — Р. 823—836. https://doi.org/10.1542/peds.2009-1397; PMid:19581259

16. Strategies for Implementing Screening for Critical Congenital Heart Disease / Alex R. Kemper, William T. Mahle, Gerard R. Martin [et al.] // Pediatrics. — 2011. — Vol. 128 (5). — Р. 1259—1267. https://doi.org/10.1542/peds.2011-1317; PMid:21987707