• Деякі патогенетичні аспекти варикозної хвороби вен малого таза при вагітності
До змісту

Деякі патогенетичні аспекти варикозної хвороби вен малого таза при вагітності

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):97–98
 

Деякі патогенетичні аспекти варикозної хвороби вен малого таза при вагітності
 

Дрогомирецький Л. В., Макарчук О. М.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
 

Проведено клініко-статистичний аналіз 148 історій пологів жінок репродуктивного віку. Застосовували фізикальне обстеження, оцінку наявності стигм дисплазії сполучної тканини та параклінічні методи. Результати дослідження свідчать про високу частоту проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у вагітних з варикозною хворобою вен малого таза.
 

Ключові слова: варикозна хвороба вен малого таза, недиференційована дисплазія сполучної тканини, доношена вагітність.
 

Література:

1. Бауерзакс Ж, Флеминг И, Буссе Р. 1998. Патофизиология хронической венозной недостаточности. Флеболимфология 7:1–7.

2. Богачев ВЮ. 2006. Варикозная болезнь вен малого таза. Болезни сердца и сосудов 1;1:36–39.

3. Горбатенкова СВ, Драпкина ОМ, Кузнецов НЕ и др. 2003. Синдром дисплазии соединительной ткани в практике врача-кардиолога. Клин. мед. 4:67–69.

4. Кириенко АИ, Богачев ВЮ, Прокубовский ВИ. 2001. Варикозная болезнь вен малого таза. Флебология под ред. ВС Савельева. М, Медицина:285.

5. Клеменов АВ. 2003. Внекардиальные появления недифференцированной дисплазии соединитьной ткани. Клин. мед. 10:4–7.

6. Козлова СИ, Семанова Н, Демикова НС и др. 1996. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. М, Медицина:228.

7. Мартынов АИ, Степура ОБ, Остроумова ОД и др. 1998. Врожденные дисплазии соединительной ткани. Вестн. Рос. АМН: 47–54.

8. Рымашевский НВ и др. 2000. Варикозная болезнь и рецидивирующий флебит малого таза у женщин. Ростов-на-Дону:301.

9. Смолиенко ВН. 2010. Дисплазии соединительной ткани у больних трофическими язвами при хронической венозной недостатосности нижних конечностей. Дерматологія та венерологія 3(49):29–32.

10. Смольнова ТЮ, Буянова СН. 2003. Фенотипический симптомокомплекс дисплазии соединительной ткани у женщин. Клин. мед. 8:42–48.

11. Синьоверська ОБ. 2002. Дисплазія сполучної тканини серця: морфологічний субстрат, теорія ґенезу. Галицький лікарський вісник 9;2:164–167.

12. Суковатых Б. 2011. Варикозная болезнь вен малого таза. Медицинская газета 94:8–9.

13. Яковлев ВМ, Нечаева ГИ, Викторова ИА и др. 1991. Терминология, определения с позиции клиники, классификация врожденой дисплазии соединительной ткани. Врожденные дисплазии соеденительеой ткани: Тезисы симпозиума. Омск:3–5.

14. Baker SR, Stacey MMC, Jopp-McKay AG et al. 1991. Epidemiology of chronic venous ulcers. Br.J.Surg. 78:864–867. http://dx.doi.org/10.1002/bjs.1800780729; PMid:1873720

15. Chilla BK, Knusel PR, Zollikoftr ChL. 2006. Pelvic congestion syndrome. Schweiz Rundsch Med. Prax. 95;41:1583–1588.