• Частота дефіциту кальцитріолу і поліморфізму гена рецепторів вітаміну D у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі перинатального інфікування
ua До змісту

Частота дефіциту кальцитріолу і поліморфізму гена рецепторів вітаміну D у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі перинатального інфікування

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):75–78; doi 10.15574/HW.2018.134.75

Манасова Г. С. , Зелінський О. О. , Диденкул Н. В. , Кузьмін Н. В. , Чумак З. В.
Одеський національний медичний університет
КЗ «Пологовий будинок № 5», м. Одеса

Плейотропним позаскелетним ефектам кальцитріолу та його впливу на функціональний стан репродуктивної системи жінки і розвиток різних ускладнень гестаційного процесу сьогодні присвячується багато робіт.

Мета дослідження: оцінювання статусу вітаміну D (VD) і поліморфізму гена, що кодує його рецептори, у вагітних з плацентарною дисфункцією (ПД) на тлі верифікованого перинатального інфікування (ВПІ).

Матеріали та методи. Обстежено 40 пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності (група контролю) та 56 вагітних з ПД на тлі ВПІ (основна група). Методом ІФА у крові визначали рівень загального вітаміну D (25 (ОН) D); для оцінювання частоти BsmI-поліморфізму гена рецепторів VD (VDR) використовували ПЛР-діагностику.

Результати. При ПД достовірно частіше, в 1,9 разу, діагностують VD-дефіцитний статус – 28,5% проти 15,30% (RR=1,42; 95% CI: 1,08–1,87; p≤0,05). Середній рівень VD у крові вагітних з ПД був достовірно менший, ніж у жінок з фізіологічним перебігом вагітності (31,73 нг/мл проти 43.38 нг/мл відповідно; р≤0,01).

У вагітних з ПД гетерозиготне поєднання алелів за типом A/G діагностують достовірно частіше (71,43%), ніж у здорових вагітних (35%) (OR=3,61; 95CI%: 2,01–6,47; критерій χ2 19,24; р<0,01): у носіїв даного типу Bsml-поліморфізму гена VD-рецепторів ризик розвитку ПД збільшується у 3,6 разу.

Заключення. Плейотропні ефекти вітаміну D можуть деяким чином пояснити формування плацентарної дисфункції, проте необхідно проводити подальші дослідження, у тому числі у молекулярно-генетичному напрямку, що, ймовірно, може дозволити прогнозувати розвиток дисфункції плаценти у певного контингенту жінок.

Ключові слова: вітамін D, кальцитріол, рецептори, вагітність, плацентарна дисфункція, поліморфізм генів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Внутриутробная инфекция: современное состояние проблемы / Н.М. Подзолкова, М.Ю. Скворцова, Н.И. Мельникова, И.Ф. Острейков // Акушерство и гинекология. – 2009. – № 3. – С. 27–32

2. Калиниченко С.Ю. Витамин D и репродуктивное здоровье женщин / С.Ю. Калиниченко и др. // Проблемы репродукции. – 2016. – № 4. – С. 28–36.

3. Мальцев С.В. Роль Витамина D в регуляции иммунной системы / С.В. Мальцев, Н.В. Рылова, А.В. Жолинский // Практическая медицина. – 2017. – № 5 (106). – С. 11–14.

4. Профилактика перинатальных инфекций и их последствий у беременных/ Ю.В. Давыдова // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 3 (11). – С. 17–35.

5. Agier J. Cathelicidin impact on inflammatory cells. / J. Agier, M. Efenberger, E. Brzezińska-Błaszczyk // Central-European Journal of Immunology. – 2015. – Vol. 40, № 2. – Р. 225–235. https://doi.org/10.5114/ceji.2015.51359; PMid:26557038 PMCid:PMC4637384

6. Barrera D. Calcitriol affects hСG gene transcription in cultured human syncytiotrophoblasts. / D. Barrera //Reprod. Biol. Endocrinol. – 2008. – Vol. 6, № 3. – P. 1–8.

7. Cantoria M.T. Vitamin D and 1,25(OH)2D Regulationof T cells. / M.T. Cantorna, L. Snyder, Y.D. Lin, L. Yang. // Nutrients. – 2015. – Vol. 7, № 4. – Р. 3011–3021. https://doi.org/10.3390/nu7043011; PMid:25912039 PMCid:PMC4425186

8. DeLuca H.F. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D / H.F. DeLuca // Am. J. Clin. Nutr. – 2004. – Vol. 80. – P. 1689–1696. https://doi.org/10.1093/ajcn/80.6.1689S; PMid:15585789

9. Javorskia I.N. Vitamin D receptor (VDR) polymorphisms are associated to spontaneous preterm birth and maternal aspects / I.N. Javorskiabetal. // Gene Volume. – 2017. – Vol. 642. – P. 58–63. https://doi.org/10.1016/j.gene.2017.10.087; PMid:29128634

10.Management of Perinatal Infections // Australasian society for infectious diseases. – 2014; ACOG Guidelinesat a Glance: Key points about 4 perinatal infections. – 2015.

11. Perinatal infections transmitted by them other to her infant // Pan American Health Organization / World Health Organization (PAHO/WHO). – 2008.

12. Rostami M. Effectiveness of prenatal vitamin D deficiency screening and treatment program: a stratified randomized field trial / M. Rostami et al. // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, jc.2018 00109, Режим доступа : https://doi.org/10.1210/jc.2018-00109

13. Torne-Lyman A. Vitamin D during pregnancy and maternal, neonatal and infant health outcomes: a systematic review and meta-analysis. / A. Torne-Lyman, W.W. Fawz. // Paediatr. Perinat. Epidemiol. – 2012. – Vol. 26. – P. 23. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01284.x; https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01283.x

14. Wacker M. Vitamin D — Effects on Skeletal and Extraskeletal Health and the Need for Supplementation / M. Wacker, M.F. Holick // Nutrients. – 2013. – Vol. 5, № 1. – P. 111–148.