• Бронхіальна астма у дітей (лекція)
До змісту

Бронхіальна астма у дітей (лекція)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):128-132; doi 10.15574/SP.2018.93.128

Бережний В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

У лекції наведено сучасні дані щодо етіології, патогенезу, фенотипів бронхіальної астми у дітей залежно від віку. Показано класифікацію, діагностичні критерії, базову терапію та використання комбінованих препаратів на підставі міжнародних і вітчизняних рекомендацій.
Ключові слова: діти, бронхіальна астма, базисна терапія, покроковий підхід до лікування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Банадига НВ, Волошин СБ. (2016). Невідкладна терапія бронхіальної астми у дітей з урахуванням клінічних аспектів перебігу та поліморфізму гена β2-адреноренорецептора. Современная педиатрия. 8(80): 65–68. doi 10.15574/SP.2016.80.65

2. Кишенькове керівництво GINA з лікування і профілактики бронхіальної астми (у дорослих і дітей старше 5 років). Перегляд 2016 р. Клінічна імунологія, алергологія, інсектологія. Спецвипуск 1: 55–66.

3. Охотнікова ОМ, Дуда ЛВ, Шклярська ГВ. (2015). Аспіринова астма у дітей — нерідкісна форма захворювання. Современная педиатрия. 8(72): 99–106. https://doi.org/10.15574/SP.2015.72.99

4. Уманець ТР, Лапшин ВФ, Матвєєва СЮ і співавт. (2016). Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей: оцінка ефективності левоцетиризину. Современная педиатрия. 3(75): 85–89. https://doi.org/10.15574/SP.2016.76.57; https://doi.org/10.15574/SP.2016.75.85

5. Уманець ТР, Лапшин ВФ. (2014, Лютий). Сучасна концепція фенотипування бронхіальної астми. Здоров'я України. Тематичний номер: 52–54.

6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей». Наказ МОЗ України №868 від 8 жовтня 2013 р. http://www.moz.gov.ua.

7. Obimbo EM, Levin ME. (2013). Allergic rhinitis and asthma — evidence for an association. Current Allergy and Clinical Immunology. 26(1): 4–7.

8. The Global Initiative for Asthma. GINA 2016.

9. The Global Strategy for Asthma Menegment and Prevention. GINA 2014.

Стаття надійшла до редакції 21.04.2018 р., прийнята до друку 22.07.2018 р.