• Бокавірусна інфекція у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом 
ua До змісту

Бокавірусна інфекція у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):67-70;doi 10.15574/SP.2014.62.67 

Бокавірусна інфекція у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом 

Руденко С. М., Обертинська О. В., Бойко Ю. О., Охотнікова О. М., Дзюблик І. В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна 

Мета: ідентифікація бокавірусу у дітей раннього віку з бронхообструктивним синдромом (обструктивний бронхіт і загострення бронхіальної астми). 

Пацієнти і методи. Обстежено 50 дітей віком від 3 місяців до 6 років. Середній вік пацієнтів становив 36,3±2,46 місяці. 

Результати. Бокавірус був ідентифікований у 44% дітей. У 38% як моноінфекція та у 6% випадків у поєднанні з іншими ГРВІ. Найчастіше HBoV/1 ідентифікували у дітей 1–3 років. Виявлення вірусу відбувалося цілорічно. Найчастіше HBoV/1/інфекція перебігала на фоні нормальної температури (68,2%) та без виразних катаральних явищ. Тривалість бронхообструктивного синдрому на фоні HBoV/1 була значно більшою у дітей з обструктивним бронхітом порівняно з хворими на бронхіальну астму (2,8±0,20 проти 4,0±0,42 дня, р=0,027). 

Висновки. Результати дослідження підтверджують значну роль бокавірусної інфекції у виникненні бронхообструктивного синдрому у дітей. 

Ключові слова: діти, бокавірус, бронхіальна астма, обструктивний бронхіт. 

Література: 
1. Баранов AA, Горелов АВ, Каганов БС. 2005. Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика. Пособ для врачей. МЗ РФ, Союз педиатров России, Международный фонд охраны здоровья матери и ребенка. М: 68.

2. Дзюблик ИВ, Обертинская ОВ. 2013. Бокавирусы человека и заболевания, которые они вызывают. Укр хіміотерапевт журн. 1(28): 22—31.

3. Козулина ИС. 2009. Бокавирус — новый инфекционный агент в этиологии острых респираторных заболеваний в детском возрасте. Педиатрия. 88;6: 51—54.

4. Охотникова ЕН. 2013. Рекуррентные инфекции респираторного тракта у детей и их иммунопрофилактика в свете современных представлений об иммуномодулирующей активности иммунотропных препаратов. Совр педиатрия. 1(49): 42—50.

5. Речкіна ОО. 2011. Етіопатогенетичні механізми формування вірус-індукованого загострення бронхіальної астми у дітей. Астма та алергія. 3: 45—49.

6. Кондратьева ТЮ и др. 2008. Эпидемиологические аспекты бокавирусной инфекции у детей. Инфекционные болезни. 6(2): 10—16.

7. Li Guo et al. 2011. Bocavirus in Children with Respiratory Tract Infections. Emerg Infect Dis. 17(9): 1775—1777. http://dx.doi.org/10.3201/eid1709.110078; PMid:21888826 PMCid:PMC3322079

8. Allander T et al. 2005. Cloning of a human bocavirus by molecular screening of respiratory tract samples. Proc Natl Acad Sci USA. 102: 1289—1296. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0504666102; PMid:16118271 PMCid:PMC1200281

9. Dina J et al. 2009. Detection of human bocavirus in hospitalized children. J of Paediatrics and Child Health. 45(3): 149—153. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1754.2008.01442.x; PMid:19210599

10. Manning A et al. 2006. Epidemiological profile and clinical associations of human bocavirus and other human parvoviruses. J Infect Dis. 194(9): 1283—1290. http://dx.doi.org/10.1086/508219; PMid:17041855

11. http://emedicine.medscape.com/article/1355393>overview.

12. Schenk T et al. 2007. Human bocavirus DNA detected by quantitative real-time PCA in two children hospitalized for lower respiratory tract infection. J Eur Clin Microbiol Infect Dis. 26: 147—149. http://dx.doi.org/10.1007/s10096-006-0244-6; PMid:17216422

13. Longtin J et al. 2008. Human Bocavirus Infections in Hospitalized Children and Adults. Emerg Infect Dis. 14(2): 217—221. http://dx.doi.org/10.3201/eid1402.070851; PMid:18258113 PMCid:PMC2600186

14. Arnold JC et al. 2006. Human bocavirus: prevalence and clinical spectrum at a children's hospital. Clin Infect Dis. 43: 283—288. http://dx.doi.org/10.1086/505399; PMid:16804840

15. Jin Y. 2012. Newly identified respiratory viruses associated with acute lower respiratory tract infections in children in Lanzou, China, from 2006 to 2009. Clin Microbiol Infect. 18(1): 74—80. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03541.x; PMid:21767329

16. Ju-Young Chung, Tae Hee Han, Sang Woo Kim. 2007. Detection of viruses identified recently in children with acute wheezing. Journal of Medical Virology. 79(8): 1238—1243. http://dx.doi.org/10.1002/jmv.20926; PMid:17597481

17. Voelz S et al. 2007. Prospectivе study of human bocavirus (HboV) infection in a Pediatric University Hospital in Germany 2005/2006. J Clin Virol. 40(3): 229-235. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2007.07.017; PMid:17851126

18. Roy A, Kenneth V. 2012, Oct. Respiratory tract infections: Emerging viral pathogens. JAAPA: 19—20.