ua До змісту Повний текст статті

Біполярний скальпель

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):48-50; doi 10.15574/PS.2017.55.48

Косаківська І. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

При розтині м’яких тканин людини, як правило, використовують скальпель різних конструкцій. Недоліком технології хірургічних втручань з його застосуванням є те, що під час розрізу тканин завжди має місце кровотеча.
Метою дослідження було підвищення ефективності хірургічних втручань на тканинах людини шляхом створення біполярного високочастотного електроскальпеля.
Матеріали та методи. Розроблено та успішно апробовано в клініці високочастотний біполярний електроскальпель для розтину тканин. Останній підключається до джерела високочастотного струму.
Результати. При застосуванні запропонованого пристрою не спостерігалося кровотечі під час розтину тканин, скоротилась тривалість операцій, був забезпечений візуальний контроль за місцем розтину тканин за обмеженого доступу до операційного поля.
Висновки. Запропонований біполярний скальпель дозволяє проводити хірургічні втручання без кровотечі та значно покращити роботу хірурга.
Ключові слова: біполярний скальпель, оториноларингологія, хірургія, високочастотний струм.

Література

1. Кабатов Ю.Ф. Ножи хирургические / Ю. Ф. Кабатов // Большая медицинская энцеклопедия: в 30 т. / АМН СССР; под. ред. Б.В. Петровского. – 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1981. – Т.17. – С. 51–54.

2. Косаковський А. Л., Семенов Р. Г., Косаківська І. А., Семенов В. Р. Патент України на корисну модель № 51933. МПК (2009) А61В17/00. Електроскальпель. – Заявлено 20.01.2010; Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 15.

3. Косаковський А. Л., Семенов Р. Г., Косаківська І. А., Семе- нов В. Р. Патент України на винахід № 92559. МПК (2009) А61В17/00. Електроскальпель. – Заявлено 01.07.2009; Опубл. 10.11.2010. Бюл. № 21.

4. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас / под ред. Б.Е. Патона и О.Н. Ивановой. – Киев: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. – 200 с.

5. Aesculap. HNO. Katalog, 1988. – S. 217–223.

6. Ilona Kosakivska, Anatolii Kosakovskyi. Bactericidal action of high frequency current // 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery. Abstract book, 27-30 April 2013, Nice. – P. 167.

7. Storz. Мир эндоскопии. Эндоскопы и инструменты для ЛОР, 2004. – 7-е изд. – №1. – С. 377–382.