• Атрезія стравоходу з нездоланним діастазом. Торакоскопія чи торакотомія?
ua До змісту Повний текст статті

Атрезія стравоходу з нездоланним діастазом. Торакоскопія чи торакотомія?

Paediatric Surgery.2017.3(56):38-43; doi 10.15574/PS.2017.56.38

Аксельров М. О., Ємельянова В. О.
ФДБОЗ ВО «Тюменський ДМУ Міністерства охорони здоров’я Росії»
ДБЗОЗ ТО «Обласна клінічна лікарня №2», м. Тюмень, Росія

Атрезія стравоходу – природжена вада розвитку, при якій порушена цілісність стравоходу та є два сегменти, що не сполучаються між собою. Кожний із сегментів може закінчуватися сліпо або фістулою сполучатися з трахеобронхіальним деревом. Новонароджені з даною вадою потребують оперативного лікування. Виживаність дітей з атрезією стравоходу на даний час становить 95–98%. Невдачі трапляються, якщо дитина народилася дуже недоношеною, має поєднані вади розвитку та/або у неї розвинулася пневмонія. Також особливо важким визнано випадок, коли наявний «нездоланний» діастаз між сегментами. Для вирішення цієї проблеми запропоновані різні способи. Досить успішно застосовується метод Фокера. Процедуру елонгації можна виконати як з торакотомного, так і торакоскопічного доступу.
Мета – проаналізувати результати лікування дітей з атрезією стравоходу, що мають «великий», «нездоланний» діастаз між сегментами.
Матеріали і методи. У клініці дитячої хірургії Тюменського ДМУ виконано дев’ять процедур Фокера. Чотири з них виконано з торакоскопічного доступу. Одному пацієнту обидва етапи вдалося провести мініінвазивно.
Результати. Торакоскопічне подовження стравоходу не збільшує кількості ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень.
Висновки. Світовий досвід показує, що торакоскопічні операції мають кращі віддалені результати. Задача хірурга – зберегти власний стравохід пацієнта, навіть за наявності нездоланного діастазу. Цю задачу допомагає вирішити процедура елонгації за Дж. Фокером, за допомогою якої можна не лише зберегти стравохід без пошкодження його тканини, але й провести як первинну операцію (накладання зовнішньої або внутрішньої тракції), так і формування езофаго-езофагоанастомозу торакоскопічно.
Ключові слова: новонароджений, атрезія стравоходу з великим діастазом, торакоскопія, елонгація стравоходу.

Литература

1. Атрезия пищевода с «непреодолимым диастазом» / Аксельров М.А., Емельянова В.А., Мальчевский В.А. [и др.] // Актуальные вопросы детской хирургии: материалы VIII Республиканской научно-практической конференции с международным участием. – Гомель, 2017. – С. 24–26.

2. Успешное применение торакоскопии (элонгация по Фокеру и формирование отсроченного анастомоза) у ребенка с множественными пороками развития один из которых атрезия пищевода с непреодолимым диастазом / Аксельров М.А., Емельянова В.А., Супрунец С.Н. [и др.] // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2017. – Т.12, №2. – С.138–141.

3. Шкала оценки и мониторинга переоперационного периода у новорожденных детей / Аксельров М.А., Иванов В.В., Алексеенко С.С. [и др.] // Навигатор в мире науки и образования. – 2012. – №4–7 (20–23). – С. 555.

4. Компьютерная шкала оценки тяжести состояния и операционного риска у новорожденных детей / Аксельров М.А., Колмагорова О.Н., Чернышев А.К. // Навигатор в мире науки и образования. – 2012. – №4–7 (20–23). С. 553.

5. Торакоскопическая элонгация пищевода по Фокеру при атрезии с непреодолимым диастазом / Аксельров М.А., Сахаров С.П., Сергиенко Т.В. [и др.] // Фундаментальные и прикладные проблемы здоровьесбережения человека на севере: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Сургут, 2016. – С. 275–278.

6. Торакоскопия при атрезии пищевода с непреодолимым диастазом / Аксельров М.А., Сергиенко Т.В., Емельянова В.А. [и др.] // Человек и лекарство. Урал – 2016: материалы конгресса. – Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2016. – С.10.

7. Метод Фокера при атрезии пищевода с непреодолимым диастазом. Первый опыт применения торакоскопии (клиническое наблюдение) / Аксельров М.А., Сергиенко Т.В., Кострыгин С.В. [и др.] // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2015. – Прил. – С.21.

8. Атрезия пищевода / Под ред. Ю.А. Козлова, В.В. Подкаменева, В.А. Новожилова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. 2015. – С.125–134.

9. Атрезия пищевода в республике Беларусь. Состояние проблемы по результатам лечения за 2008–2014 гг. / Гриневич Ю.М., Аверин В.И., Говорухина О.А. [и др.] // Хирургия Восточная Европа. – 2015. – №3 (15). – С. 18–22.

10. Клинический случай сочетанных пороков развития у новорожденного ребенка (атрезия пищевода, тетрада Фалло, единственная почка) / Киселева Н.В., Супрунец С.Н., Анохина И.Г. [и др.] // Медицинская наука и образование Урала. – 2006. – Т.7, №5. – С.65–67.

11. Ковальчук В.И. Лечение атрезии пищевода с большим диастазом между его сегментами / В.И. Ковальчук, В.В. Новосад // Хирургия Восточная Европа. – 2015. – №3 (15). – С. 23–27.

12. Ковальчук В.И. Сравнительная оценка результатов оперативного лечения атрезии пищевода / В.И. Ковальчук, В.В. Новосад // Новости хирургии. – 2010. – Т.18, №3. – С. 97–102.

13. Атрезия пищевода – торакоскопическое наложение анастомоза / Козлов Ю.А., Юрков П.С., Новожилов В.А. [и др.]// Детская хирургия. – 2005. – №3. – С.54–55.

14. Торакоскопически-асситированные операции после экстраторакальной многоэтапной элонгации пищевода по K. Kimura / Морозов Д.А., Хаспеков Д.В., Топилин О.Г. [и др.] // Детская хирургия. – 2015. – Т. 19, №3. – С. 19–23.

15. Эволюция метода торакоскопической коррекции атрезии пищевода у новорожденных / Разумовский А.Ю., Мокрушина О.Г., Ханвердиев Р.А. [и др.] // Российский вестн. детской хирургии, анестезиол. и реаниматол. – 2012. – Т.2, №1. – С.92–98.

16. Разумовский А.Ю. Эндохирургические операции у новорожденных / А.Ю. Разумовский, О.Г. Моркушина. – Москва: ООО «Издательство «Медицинское информационное агенство», 2015. – С.17–37.

17. Фокер Д. Процедура Фокера (Foker) – стратегия индукции роста пищевода путем его вытяжения / Д. Фокер, Ю. Козлов // Детская хирургия. – 2016. – Т.20, №2. – С.102–109.

18. A flexible approach to achieve a true primary repair for all infants with esophageal atresia / Foker J.E., Kendall T.C., Catton K., Khan K. // Semin. Pediatr. Surg. – 2005. – Vol.14. – P.8–915. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2004.10.021; PMid:15770584

19. Long-gap esophageal atresia treated by growth induction: the biological potential and early follow-up results / Foker J.E., Kendall-Krosch T.C., Catton K. [et al.] // Semin. Pediatr. Surg. – 2009. – Vol.18. – P. 23–9. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2008.10.005; PMid:19103418

20. Outcomesin esophageal atresia and tracheoesophageal fistula / Konkin D.E., O’Hali W.A., Weber E.M. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2003. – Vol.38. –P. 1726–1729. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2003.08.039; PMid:14666453

21. Lobe T.E. Thoracoscopic repair of esophageal atresia in an infant: A surgical first / T.E. Lobe, S.S. Rothenberg, J. Waldschmidt // Pediatr Endosurg Innovative Tech. – 1999. – Vol.3. – P.141–148. https://doi.org/10.1089/pei.1999.3.141

22. Van der Zee D. Thoracoscopic elongation of esophagus in longgap esophageal atresia / Van der Zee D. // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. – 2011. – Vol.52. – P.13–5. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e3182125d75; PMid:21499035