• Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція)
ua До змісту Повний текст статті

Атопічний дерматит у дітей: діагностика і лікування (лекція)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):117-124; doi 10.15574/SP.2018.92.117

Бережний В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Статтю присвячено сучасним методам діагностики і лікування атопічного дерматиту у дітей. Розглянуто етіологію і патогенез атопічного дерматиту, імунні механізми його виникнення. Особливу увагу приділено ролі стафілококової інфекції у розвитку і перебігу атопічного дерматиту у дітей. Показано принципи лікування, наведено огляд сучасних лікарських засобів, що застосовуються для лікування даної патології.
Ключові слова: атопічний дерматит, діти, діагностика, лікування.

Література

1. Аряєв НЛ, Клименко ВА, Кожемяка АН. (2007). Атопический дерматит в практике педиатра. Киев: Ферзь: 88.

2. Бережной ВВ, Мощич ПС, Марушко ЮВ. (1990). Затяжное, рецидивирующее, хроническое течение стафилококковой инфекции у детей. Киев: Здоров'я: 192.

3. Бережной ВВ, Петрина НИ, Василенко ЛЗ. (1978). Роль патогенного стафилококка в возникновении нейродермита у детей. Педитария акушертво и гинекология. 6: 15—17.

4. Калюжна ЛД, Мурзіна ЕО. (2008). Інформаційний лист МОЗ України №175 — 2008. Щоденний догляд за сухою шкірою у хворих на хронічні дерматози. Київ: Укрмедпатентінформ.

5. Короткий НГ, Тихомирова АА, Гамаюнов БН. (2007). Современные аспекты патогенеза и лечения атопического дерматита у детей. Лечащий врач. 5: 56—58.

6. Кудрявцева АВ. (2017). Нарушение кожного барьера, как ведущий фактор формирования местного воспалительного процесса при атопическом дерматите. Весник дерматологии и венерологии. 4: 82—89.

7. Охотнікова ОМ, Яковлєва НЮ. (2013). Алергічні захворювання дітей. В кн. Бережний ВВ. (ред.). Педіатрія. Національний підручник. Том 1. Київ: Троянда: 498—520.

8. Струкова ЕИ, Кениксфест ЮВ. (2013) Потогенетическое значение золотистого стафилококка при атопическом дерматите. Фундаментальные исследования. 7(3): 680—687.

9. Флуер ФС, Кудрявцева АВ, Прохоров ВЯ. (2009). Влияние нтеротоксинов Staphylococcus Aureus и Epidermidis на течение атопического дерматита у детей. Педиатрия. 87; 2: 43—48.

10. Birnie AJ, Bath-Hextall FJ, Ravenscroft JC. (2008). Interventio to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema. Cochrane Detabase Syst Rev. 3. CD 3871. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003871.pub2; PMid:18646096

11. Katayama Ichiro. (2017). Japanese guidelines for atopic dermatitis. Allergology International. 66: 230—247. https://doi.org/10.1016/j.alit.2016.12.003; PMid:28209325

12. Leung DY, Harbeck R, Bina P. (1993). Presence of IgE antibodies to staphylococcal exotoxins on the skin of patients with atopic dermatitis. Evidence for a new groupe of allergens. J Clin Invest. 92: 1374—1380. https://doi.org/10.1172/JCI116711; PMid:7690780 PMCid:PMC288279

13. Marko Kalliomaki. (2016). Застосування пробіотиків упродовж перших 7 років життя: зниження кумулятивного ризику розвитку атопічного дерматиту в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження. Современная педиатрия. 2(74): 42—46.

14. Novak N, Bieber T, Leung DM. (2003). Immmune mechanismus leading to autopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 112; 6: 128—139. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.09.032; PMid:14657843

15. Viljanen M, Savilahti E. (2005). Probiotics in the treatment of atopic eczema/dermatitis syndrome in infants: a double placebo-controlled trial. Allergy. 60(4): 494—500. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2004.00514.x; PMid:15727582