• Асоціація з герпесвірусами генералізованих форм менінгококової інфекції.
До змісту

Асоціація з герпесвірусами генералізованих форм менінгококової інфекції.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):28-32; doi 10.15574/SP.2014.59.28

 

Асоціація з герпесвірусами генералізованих форм менінгококової інфекції.

 

Буряк В. М., Сергієнко А. С.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна

 

Мета: визначити роль герпесвірусів у генезі генералізованих форм менінгококової інфекції.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 108 дітей віком від 2 місяців до 18 років з менінгітом і менінгококцемією, а також 30 здорових дітей, що склали группу контролю. Дослідження включало визначення специфічних антитіл у сироватці крові: IgM HSV1/2, IgG HSV1/2, IgM CMV, IgG CMV, IgM-VCA EBV, IgG-EA EBV, IgG-EBNA EBV, а також генетичного матеріалу у слині: ДНК EBV, ДНК HSV1/2, ДНК CMV.

 

Результати. Виявлена активна стадія герпетичної інфекції у 10,4% хворих на менінгіт та у 66,7% на менінгококцемію. Дослідження виявило активну стадію CMV-інфекції у 10,4% осіб з менінгітом і у 10% з менінгококцемією. Активна Епштейна—Барр вірусна інфекція реєструвалася у 23,3% випадків

при менінгококцемії і не визначалася при менінгіті, при цьому у 46,7% пацієнтів з останньою відзначалася комбінація зазначеної вірусної інфекції з активною герпетичною. У контрольній групі активних стадій герпесвірусної інфекції не реєструвалося. Активні стадії герпесвирусної і генералізованих форм менінгококової інфекції характеризуються переважно ускладненим перебігом захворювання, а латентний стан вірусної інфекції поєднується з неважким перебігом основного бактеріального процесу.

 

Висновки. Менінгококцемія у всіх випадках асоціювалася з активними стадіями герпесвирусної інфекції, частіше (23,3% осіб) з вірусом Епштейна—Барр та у 46,7% обстежених з комбінацією Епштейна—Барр і герпетичної інфекції. У 10,4% випадків менінгіт поєднувався з активною герметичною і цитомегаловірусною інфекціями. Активні стадії герпесвирусної інфекції частіше поєднуються з ускладненим перебігом менінгіту та менінгококцемії.

 

Ключові слова: герпесвіруси, менінгіт, менінгококцемія, діти.

 

Література:

1. Богадельников ИВ. 2009. Роль герпесвирусной инфекции в организме человека. Суч мед технол. 3: 57—61.

2. Исаков ВА, Архипова ЕИ, Исаков ДВ. 2006. Герпесвирусные инфекции человека. СПб, Спецлит: 303.

3. Кишкун АА. 2006. Иммунологические и серологические исследования в клинической практике. М, ООО «Медицинское информационное агенство»: 536.

4. Мальцев ДВ. 2010. Современные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов. Клін імунол. Алергол. Інфектол. 1: 23—32