• Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду

Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):14–19

Герасимова Т. В.
Національна медична академія імені П.Л. Шупика, м. Київ
Медичні аспекти здоров’я жінки № 6 (111)’ 2017

Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду є проявом відхилення становлення репродуктивної функції, які зумовлені, з одного боку, незрілістю її регуляції, з іншого – патологічними ендоекологічними факторами. У статті представлено сучасний погляд на етіологію, патогенез, клінічний перебіг розладів менструальної функції у найбільш уразливої категорії жіночого населення – дівчаток-підлітків. Основна увага приділена питанням діагностики та лікування даної патології. В арсеналах лікарів–дитячих гінекологів збільшується кількість лікувальних засобів, особливо фіто- та гомеопатичних препаратів, які покращують ефективність лікування, адже гормональну корекцію порушень репродуктивної системи в підлітковому віці слід проводити з особливою обережністю. Своєчасна діагностика аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду та вибір раціональної тактики є запорукою ефективного лікування та попередження порушень репродуктивної функції.
Ключові слова: аномальні маткові кровотечі, анемія, патологічне менархе, ендометрій, фітотерапія, комбіновані оральні контрацептиви, гестагени.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Альманах репродуктивного здоров’я. 2015: [зб. рек. ж-лу «Репродуктивная эндокринология»] / ред. В.Н. Запорожан, Т.Ф. Татарчук. Київ: Трилист, 2015. 200 с.

2. Вольф А.С., Миттаг Ю.Э. Атлас детской и подростковой гинекологии: Пер. с нем. / Под ред. В.И. Кулакова. – М: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 304 с: ил.

3.Гінекологія дитячого і підліткового віку / підручник за редакцією проф. І.Б. Вовк, проф. О.М. Юзька, проф. В.П. Вдовиченка. Київ: ВСВ Медицина, 2011. 424 с.

4. Кровотечі в практиці акушера-гінеколога / за редакцією проф. О.В. Голяновського. Київ. 2013.

5. Наказ МОЗ України від 02.11.2015 р. № 709 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при залізодефіцитній анемії (Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Залізодефіцитна анемія»).

6. Наказ МОЗ України від 13.04.2016 р. № 353 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аномальних маткових кровотечах (Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі»).

7. Наказ МОЗ України від 30.03.2015 р. № 183 «Про затвердження сьомого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».

8. Національний консенсус щодо ведення па­цієнток з аномальними матковими кровотечами Асоціації гінекологів-ендокринологів України. Репродуктивна ендокринологія. 2015. 1(21): 8–12.

9. Руководство по гинекологии детей и подростков. Под ред. В.И. Кулакова, Е.А. Богдановой. – М.: Триада-Х, 2005. – 336 с.

10. Татарчук Т.Ф. Аномальні маткові кровотечі. 2011.

11. Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Тутченко Т.Н. Современная диагностика и лечение аномальных маточных кровотечений. Репродуктивная эндо­кринология. 2012. № 1. С. 74–78.

12. Уварова Е.В. Аномальные маточные крово­течения пубертатного периода. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2013. № 3. С. 73–87.

13. Hill N.C.W., Oppenheimer L.W., Morton K.E. The aetiology of vaginal bleeding in children: A 20- year review. Br.J. Obstet. Gynaecol. – 1989. – Vol. 96. – Р. 467–470. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1989.tb02424.x