• Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп по регіонах України 
До змісту

Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп по регіонах України 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):95-99;doi 10.15574/PP.2016.65.95 
 

Аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп по регіонах України 

Антипкін Ю. Г., Чумаченко Н. Г., Уманец Т. Р., Лапшин В. Ф.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Мета — представити ретроспективне вивчення захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп за даними офіційної державної статистичної звітності МОЗ України за період 2005–2014 рр. 
 

Пацієнти та методи. Проведено ретроспективний аналіз захворюваності та поширеності бронхіальної астми в дітей різних вікових груп та регіонів України за період 2005–2014 рр. 
 

Результати. В Україні за період 2012–2014 рр. виявлено тенденцію до зниження показників щодо бронхіальної астми: захворюваності — на 11,9%, поширеності — на 11,4%, максимальне зниження показників зафіксовано у віковій групі 0–6 років на 19,6% і 17% відповідно. Найвищі показники захворюваності на бронхіальну астму зареєстровано у віковій групі 7–14 років (0,7–0,64 на 1000 дітей), а поширеності — серед дітей віком 15–17 років (9,22–8,66 на 1000 дітей). 
 

Висновки. Проведений аналіз статистичних показників свідчить про проблему гіподіагностики бронхіальної астми в дітей України. 
 

Ключові слова: бронхіальна астма, захворюваність, поширеність хвороб, дитяче населення, тенденції. 
 

Література:

1. Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей: місце антигістамінних препаратів у лікуванні / Ю.Г. Антипкін, Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин [та ін.] //Астма і алергія. — 2014. — № 4. — С. 60—65.

2. Бронхіальна астма: монографія / М.С. Регеда, М.М. Регеда, Л.О. Фурдичко [та ін.]. — Вид. п'яте, доп. та пер. — Львів, 2012. — С. 147.

3. Геппе Н.А. Актуальность проблемы бронхиальной астмы у детей / Н.А. Геппе // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 3. — С. 76—82.

4. Недельская С.Н. Диагностика бронхиальной астмы у детей раннего возраста: возможности, проблемные вопросы, диференциальная диагностика / С.Н. Недельская, Д.А. Ярцева // Здоров'я дитини. — 2013. — № 2 (45). — С. 108—111.

5. Сучасна класифікація бронхіальної астми у дітей / Ю.Г. Антипкін, В.Ф. Лапшин, Т.Р. Уманець [та ін.] // Перинатология и педиатрия. — 2011. — № 1 (45). — С. 8—10.

6. Уманець Т.Р. Фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей / Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин // Здоров'я України. — 2013. — Листопад. Тематичний номер. — С. 12—13.

7. Фактори ризику виникнення бронхіальної астми у дітей / В.П. Костроміна, О.О. Речкіна, К.О. Мельник [та ін.] // Астма і алергія. — 2013. — № 2. — С. 21—24.

8. Фомина Д.С. Современная концепция фенотипирования бронхиальной астмы — взгляд клинициста / Д.С. Фомина, Л.А. Горячкина // Фарматека. Аллергология. Дерматология. — 2013. — № 1—13. — С. 30—34.

9. Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger [Electronic resource]. — Access mode : http://www.ginasthma.org/pdf/GINA_Report_2015.pgf. — Title from screen.

10. Papadopoulos N.G. International consensus on (ICON) pediatric asthma / N.G. Papadopoulos, H. Arakawa, K.H. Carlsen // Allergy. — 2012. — Vol. 67, № 8. — P. 976—997. http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2012.02865.x; PMid:22702533 PMCid:PMC4442800

Зміст журналу Текст статті