• Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності
До змісту

Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):103–106; doi 10.15574/HW.2017.122.103

Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський міський пологовий будинок № 1

Мета дослідження: аналіз частоти кесаревих розтинів, їхньої структури за показаннями з боку матері; вивчення динаміки частоти кесаревих розтинів при аномаліях пологової діяльності (АПД) як показання до оперативного розродження на базі Київського міського пологового будинку № 1 за 2001–2011 рр.

Матеріали та методи. Під час проведення дослідження було вивчено та проаналізовано частоту кесаревих розтинів загалом, частоту ургентних кесаревих розтинів, структуру кесаревих розтинів за показаннями з боку матері, встановлено частоту кесаревих розтинів при АПД, а також вивчено динаміку частоти кесаревих розтинів при АПД як одного з основних показань з боку матері. Використовували історії пологів роділь, що завершилися абдомінальним шляхом.

Результати. Відзначено підвищення рівня кесаревих розтинів. Кількість ургентних кесаревих розтинів поступово знижується. Спостерігається значне зниження частоти кесаревих розтинів за аномалій пологової діяльності, що не піддаються медикаментозному лікуванню.

Заключення. Професійне ведення пологів, адекватне обґрунтоване застосування лікарських препаратів, використання у практиці сучасних медичних засобів, об’єктивне оцінювання акушерської ситуації, кардіотокографічний супровід, своєчасне й адекватне застосування епідуральної аналгезії позитивно вплинули на збільшення числа розроджень через природні пологові шляхи, що є пріоритетом у професійному мистецтві акушера-гінеколога.

Ключові слова: кесарів розтин, аномалії пологової діяльності.

Литература

1. Духин А.О. Репродуктивное здоровье женщин после хирургического лечения гинекологических заболеваний: Дисс. … д-ра мед. наук. – М.: 2005. – 335 с.

2. Кир Р.M. Миф об идеальной частоте кесарева сечения: комментарий и историческая перспектива// Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2006. – № 3 (3).

3. Курцер М.А., Пороховой В.О., Капранов С.А., Гнетецкая В.А. Высокие технологии в акушерской практике / Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. – 2007. – С. 520–521.

4. Лепихов С.В. Критерии родоразрешения кесаревым сечением: показания и последствия // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 53–55.

5. Логутова Л.С. Оптимизация кесарева сечения. Медицинские и социальные аспекты: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. – М., 1996. – 48 с.

6. Савицкий Г.А., Савицкий А.Г. Биомеханика физиологической и патологической родовой схватки. – СПб.: ЭЛБИ, 2003. – 287 с.

7. Сидорова И.С. Современные принципы ведения родов при слабости родовой деятельности / Сидорова И.С., Макаров И.О., Овешникова Т.З. и др. // Акушерство и гинекология. – 2000. – № 5. – С. 22–26.

8. Чернуха Е.А. Ведение родов высокого риска / Чернуха Е.А., Комиссарова Л.М., Пучко Т.К. и др. // Росс. мед. журнал. – 2001. – № 1. – С. 26–31.

9. Фролова О.Г., Николаева Е.И., Рябинкина И.Н. Организация первичной акушерско-гинекологической помощи в условиях реформирования здравоохранения / Акушерство и гинекология. – 2007. – № 3. – С. 59–60.

10. Albers L.L. The duration of labor in healthy women // J. Perinatol. – 1999. – Vol. 19, № 2. – P. 114–119.

11. Alvarez H., Caldeyro-Barcia R. The normal and abnormal contractility of the uterus during labor // Gynaecologue Basel. – 1954. – Bd. 138. – S. 198–212.

12. Hudson CA, Lуpez Bernal A. Phosphorylation of proteins during human myometrial contractions: A phosphoproteomic approach. Biochem Biophys Res Commun. 2016 Dec.: P. 84–91.

13. Salim R. Continuous compared with intermittent epidural infusion on progress of labor and patient satisfaction / R. Salim, Z. Nachum, R. Moscovici, M. Lavee, E. Shalev // Obstet. Gynecol. – 2005. – Vol. 106. – № 2. – P. 301–306. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000171109.53832.8d; PMid:16055579