• Аналіз показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у вагітних з парвовірусною інфекцією у різні періоди гестації

Аналіз показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у вагітних з парвовірусною інфекцією у різні періоди гестації

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):117–121; doi 10.15574/HW.2017.125.117

Бондаренко Н. П.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

У статті висвітлено тему інфікування вагітних парвовірусною інфекцією, яке супроводжувалось розвитком імунопатологічних реакцій. Було обстежено 129 інфікованих вагітних і 16 жінок з фізіологічною вагітністю у І, ІІ та ІІІ триместрах. В інфікованих вагітних спостерігалась активація клітинної ланки імунітету – виявлено достовірне підвищення у периферійній крові кількості натуральних кілерів, а також зростання імунорегуляторного індексу, при цьому більш значні відхилення від контрольних показників виявлені у І триместрі. У жінок з клінічними ускладненнями вагітності популяційний склад лімфоцитів характеризувався підвищеною кількістю NК-клітин, низькою в умовах інфікування кількістю цитотоксичних CD8+-лімфоцитів і зсувом співвідношення CD4+/CD8+ у бік підвищення, що свідчить про посилення хелперних механізмів.
Підвищення кількості Т-лімфоцитів, Т-хелперів, NK/Т-клітин та активованих лімфоцитів (CD25+) у вагітних без клінічних ускладнень у різні періоди вагітності може сприяти ефективній елімінації вірусу і перешкоджанню тяжких уражень плода. Порушення гуморальної ланки імунної системи в інфікованих вагітних проявлялося у достовірному підвищенні сироваткового вмісту IgМ у різні періоди вагітності (на 79,1%, 54,2% та 38,5%) і зниженні рівня IgА у І та ІІ триместрах (p>0,05). Здебільшого подібні зміни виявляли у жінок з клінічними ускладненнями вагітності, особливо у І триместрі.
Ключові слова: вагітність, парвовірусна інфекція, клітинна та гуморальна ланка імунітету.

Література:
1. Луценко М.Т. Гибель зародыша и плода при обострении герпесвирусной инфекции / М.Т. Луценко // Бюл. физиологии и патологии дыхания. – 2011. – Вып. 42. – С. 59–64.

2. Парвовирусная (В19V) инфекция у беременных и детей раннего возраста / В.В. Васильев, Е.А. Мурина, С.В. Сидоренко [и др.] // Ж. инфектологии. – 2011. – Т. 3, № 4. – С. 26–33.

3. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М.: Медиа Сфера, 2006 (3-е изд.-ие). – 312 с.

4. Heegaard E. D. Human parvovirus B19 / E. D. Heegaard, K. E. Brown // Clinical microbiology reviews. – 2002. – Vol. 15 (3). – P. 485-505. https://doi.org/10.1128/CMR.15.3.485-505.2002; PMCid:PMC118081

5. T lymphocyte responses against human parvovirus B19: smallvirus, bigresponse / P. Klenerman, T. Tolfvenstam, D.A. Price[etal.] //Pathol. Biol. – 2002. – Vol. 50. – P. 317–325. https://doi.org/10.1016/S0369-8114(02)00306-1

6. Mor G. The immune system in pregnancy: a uniquecomplexity. / G. Mor, I. Cardenas // Am. J. Reprod. Immunol. – 2010. – Vol. 63 (6). – P. 425–433. https://doi.org/10.1111/j.1600-0897.2010.00836.x; PMid:20367629 PMCid:PMC3025805

7. Parvovirus B19 infection in human pregnancy / R.F. Lamont, J.D. Sobel, E. Vaisbuch [et al.] // BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2011 – 118 (2). – P. 175–186. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02749.x; PMid:21040396 PMCid:PMC3059196

8. Servey J.T. Clinical presentations of parvovirus B19 infection / J.T. Servey, B.V. Reamy, J. Hodge // Am. Fam. Physician. – 2007. – Vol. 75 (3). – P. 373–376. PMid:17304869