• Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку 
До змісту

Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):93-96; doi 10.15574/SP.2015.70.93 
 

Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку 

Токарчук Н. І., Одарчук І. В., Заїчко Н. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна 
 

Мета: визначення рівнів галектину-3 та TGF-β1, як маркерів фіброзоутворення, у дітей раннього віку, хворих на пієлонефрит на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу (МСР). 
 

Пацієнти і методи. Обстежено 55 дітей раннього віку, хворих на пієлонефрит. Першу підгрупу склали 28 дітей з пієлонефритом без ознак МСР (первинний пієлонефрит — ППН), другу підгрупу — 27 дітей з пієлонефритом на тлі МСР (вторинний пієлонефрит — ВПН). Контрольну групу склали 24 практично здорові дитини. Вміст TGF- β1 та галектину-3 визначали імуноферментним методом (ELISA).

Результати. Плазмова концентрація TGF- β1 та галектину-3 достовірно вища у дітей із пієлонефритом на тлі МСР, ніж у малюків із ППН, що вказує на можливе фіброзоутворення у нирках. Зі збільшенням тривалості пієлонефриту підвищувались рівні профібротичних показників. При ВПН у більшості дітей (81,4%) встановлено зменшення товщини паренхіми нирок за даними показників ренально-кортикального індексу, що свідчить про можливість зниження функціональної здатності нирок. Висока чутливість (TGF-β1 — 85%, галектин-3 — 92%) та специфічність (TGF-β1 — 67%, галектин-3 — 82%) обох показників при пієлонефриті на тлі МСР вказує на необхідність їх визначення у якості маркерів раннього фіброзоутворення. 
 

Висновки. Перспективним залишається подальше вивчення патогенетичних аспектів формування незворотних змін у нирках при пієлонефриті на тлі МСР у дітей раннього віку. 
 

Ключові слова: пієлонефрит, діти раннього віку, трансформуючий фактор росту β1, галектин-3. 
 

Література

1. Триндюк ЮС. 2011. Деякі аспекти діагностики пієлонефритів у дітей. Здоровье ребенка. 5(32): 36—39.

2. Михеева ИГ и др. 2011. Диагностика микроциркуляторных расстройств у детей грудного возраста с острым пиелонефритом. Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского. 90;3: 17—21.

3. Добрик ОО, Секунда МО. 2013. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина ІІІ. Актуальні аспекти ренопротекції. Посібн для лікарів. Львів: 62.

4. Морозов ДА, Моррисон ВВ, Морозова ОЛ, Лакомова ДЮ. 2011. Патогенетические основы и современные возможности ранней диагностики нефросклероза у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Саратовский научн-мед журн. 1: 151—157.

5. Sanaa M, Abdel Salam, Safaa HA Saleh, Eman EEl Shahawy et al. 2011. Assessment of plasma and urinary transforming growth factor beta 1 (TGFB-1) in children with lupus nephritis. Egypt J Pediatr Allergy Immunol. 9(1): 21—27.

6. Bao Q, Hughes RC. 2009. Galectin-3 expression and effects on cyst enlargement and tubulogenesis in kidney epithelial MDCK cells cultured in three-dimensional matrices in vitro. J Cell Sci. 108: 2791—2800.

7. Henderson NC, Mackinnon AC, Farnworth SL et al. 2010. Galectin-3 Expression and Secretion Links Macrophages to the Promotion of Renal Fibrosis. The American Journal of Pathology. 172; Is 2: 288—298.

8. Ravani PB, Brendan J. 2013. GalectinB3 and NewBOnset CKD: Marker or Mediator? J Am Soc Nephrol. 24(9): 1342—1344. http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2013050552; PMid:23787910 PMCid:PMC3752957

9. Bottinger EP, Einstein A, Resnick J et al. 2002. TGFB-1 Signaling in Renal Disease. Journal of the American society of nephrology. 13: 2600—2610. http://dx.doi.org/10.1097/01.ASN.0000033611.79556.AE; PMid:12239251

10. Phyllis August, Manikkam Suthanthiran. 2003. Transforming growth factor beta and progression of renal disease. Kidney International. 64: 99—104. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.64.s87.15.x