• Аналіз і перспективи нових клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків
ua До змісту Повний текст статті

Аналіз і перспективи нових клінічних рекомендацій ААР (2017) скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):27-39; doi 10.15574/SP.2018.92.27

Марушко Ю. В., Гищак Т. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Метою статті є ознайомлення практикуючих лікарів з важливими моментами клінічних рекомендацій зі скринінгу і контролю високого артеріального тиску у дітей та підлітків, розробленими фахівцями Американської педіатричної академії у 2017 році. У даних рекомендаціях пропонуються нові критерії артеріальної гіпертензії у дітей, уточнені нормативні дані артеріального тиску, детальний і зручний у користуванні алгоритм діагностики. Дотримання наведених в рекомендаціях алгоритмів дозволить покращити якість діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей і значно зменшити кількість хворих з ускладненим перебігом захворювання.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, діти, діагностика, лікування, нові рекомендації.

Література

1. Коренев НМ, Богмат ЛФ, Носова ЕМ и др. (2014). Артериальная гиертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования. Здоровье ребенка. 3(54): 6–11.

2. Майданник ВГ и др. (2014). Поширеність в Україні метаболічного синдрому серед дітей із надлишковою масою тіла (багатоцентрове дослідження). Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. 6; 16: 44–45.

3. Марушко ЮВ (ред.), Марушко ТВ (ред.), Артеменко ЄО та ін. (2017). Кардіологія дитячого віку. Навчальний посібник. Київ: 700.

4. Гищак ТВ, Марушко ЮВ. (2016). Фази адаптації у дітей з первинною артеріальною гіпертензією. Современная педиатрия. 7(79): 88–93. https://doi.org/10.15574/SP.2016.79.88

5. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smi CM et al. (2017). Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 140(3): 20171904.

6. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS et al. (2016). Writing Group Members; American Heart Association Statistics Committee; Stroke Subcommittee. Executive summary: heart disease and stroke statistics-2016 update: a report from e American Heart Association. Circulation. 133(4): 447–454.

7. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS et al. (2017). ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/AphA /ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Journal of the American College of Cardiology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29133354.