• Аналіз патогенетичних чинників щодо формування органічних уражень центральної нервової системи у дітей залежно від факторів ризику 
До змісту

Аналіз патогенетичних чинників щодо формування органічних уражень центральної нервової системи у дітей залежно від факторів ризику 

 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):103-106; doi 10.15574/SP.2015.69.106 
 

Аналіз патогенетичних чинників щодо формування органічних уражень центральної нервової системи у дітей залежно від факторів ризику 

Абраменко В. В., Коваленко О. Е.

ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ 
 

Наведено результати вивчення клініко-анамнестичних даних 210 сімей, що мають дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу, у порівнянні з даними 40 сімей із неврологічно здоровими дітьми. Отримані результати розширюють дані щодо чинників, які впливають на ембріоґенез та центральну нервову систему немовляти. 
 

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, спастична форма, чинник ризику, центральна нервова система, інвалідність. 
 

Література: 

1. Бадалян ЛО, Журба ЛТ, Тимонина ОВ. 1987. Особенности неврологии детского возраста. Невропатология и психиатрия. 10: 145—148.

2. Барашнев ЮИ. 2001. Перинатальная неврология. М, Триада-Х: 638—639.

3. Гришина ЛП, Войтехов ДД, Талалаева НД. 1995. Актуальные проблемы инвалидности в Российской Федерации. М: 128—129.

4. Гришина ЛП, Войтехов ДД, Талалаева НД. 1987. Основные медико-социальные причины инвалидности и пути ее профілактики. Обзорная информация ЦБНТИ МСО РСФСР. М. 10: 35—36.

5. Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення України у 2013 році. Статистичний бюлетень. Держкомстат України. К. 2014: 96.

6. Іванов ДД, Кушніренко СВ, Сеймівський ДА та ін. 2013. Педиатрия. За ред. ВВ Бережного. Асоціація педіатрів України. К, Сторожук ОВ. 2: 1021.

7. Пузин СН, Великолуг ТИ, Лаптева АЕ. 2009. Основные направления обеспечения равных возможностей и недискриминации инвалидов в современном обществе. Медико-социальная экспертиза и реабилитация детей с ограниченными возможностями. 2: 4—5.

8. Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации. Под ред. МВ Коробова, ВГ Помникова. СПб, Гиппократ. 2003: 371—372.

9. Amiel-Tison C, Cabrol D, Shnider S. 1994. Brain damage: birth asphyxia, birth trauma and fetal compromise. The Newborn Infant: One Brain for Life. Amiel-Tison C, Steward A eds. Paris, Les Editions INSERM: 111—121.