• Аналіз летальності у дітей з термічної травмою
До змісту

Аналіз летальності у дітей з термічної травмою

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):20-24; doi 10.15574/PS.2016.52-53.20 
 

Аналіз летальності у дітей з термічної травмою 
 

Сахаров С. П., Аксельров М. А.

ФДБОЗ ВО Тюменський державний медичний університет, м. Тюмень, Російська Федерація,


Мета: вивчити причины летальних наслідків у дітей з термічною травмою.


Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації 27 важкообпечених дітей з летальним результатом,

з них 16 (57,1%) хлопчиків і 11 (42,9%) дівчаток, віком від 6 місяців до 18 років, з площею опікових ран від 7% до 95% поверхні тіла.


Результати. Прогноз при опіках залежить від багатьох факторів, серед яких найбільше значення мають загальний стан потерпілого

до травми, локалізація і площа опіку, розвиток інфекційних та автоімунних ускладнень.


Висновки. Перспективним напрямком у лікуванні хворих з опіками має бути пошук шляхів зменшення інфікування опікових ран

і проведення лікувальних заходів, спрямованих на підвищення загальної імунорезистентності організму.


Ключові слова: термічна травма, діти, летальність.


Література

1. Алексеев А. А. / Алексеев А. А., Лавров В. А.// Сб. науч. тр. II съезда комбустиологов. – Москва, 2008. – С. 3–5.

2. Ашкрафт К. У. Детская хирургия: в 3 т. / К. У. Ашкрафт, Т.М. Холдер; пер. с англ. Т. К. Немиловой. – Санкт-Петербург: Хардфорд, 1996. – Т. 1. – 384 с.

3. Баиров Г. А. Детская травматология / Г. А. Баиров. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 384 с.

4. Будкевич Л. И., Воздвиженский С. И., Окатьев В. С., Степанович В. В. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2004. – № 4. – С. 51–54.

5. Вторичные иммунодефицитные состояния / В. В. Фомин, Э.А. Кашуба, Я. Б. Бейкин, А. У. Сабитов. – Екатеринбург: изд-во Урал. гос. мед. акад., 1997. – 352с.

6. Карваял Х. Ф. Ожоги у детей: пер. с англ. / Х. Ф. Карваял, Д.Х. Паркс. – Москва: Медицина, 1990. – 512 с.

7. Коваленко О. М. Хірургічне лікування дітей з поширеними опіками / О. М. Коваленко // Хірургія дитячого віку. – 2012. – № 3. – С. 5–11.

8. Нуштаев И. А., Нуштаев А. В. // Детская хирургия. – 1999. – № 2. – С. 22–24.

9. Парамонов Б. А. Ожоги: руководство для врачей / Б. А. Парамонов, Я. О. Порембский, В. Г. Яблонский. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2000. – 480 с.

10. Пахомов С. П. Хирургия ожогов у детей / С. П. Пахомов. – Нижний Новгород, 1997. – 207 с.

11. Трифонов С. В., Авхименк М. М., Трифонова С. С. // Медицинская помощь. – 2006. – № 2. – С. 35–41.