• Аналіз ефективності застосування програми ІМSI при заплідненні in vitro
До змісту

Аналіз ефективності застосування програми ІМSI при заплідненні in vitro

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):28–32; doi 10.15574/HW.2016.112.28

Аналіз ефективності застосування програми ІМSI при заплідненні in vitro

Куценко А. О. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: проаналізувати результати програми ІМSI як одного із методів ДРТ із забезпечення екстракорпорального запліднення.

Матеріали та методи. Основу дослідження склали 100 подружніх пар із чоловічим фактором безплідності. Пари обстежувалися і лікувалися в Інституті репродуктивної медицини (м. Київ) у 2013–2015 рр. Діагнози верифіковані, допомога надавалася у рамках стандартних клінічних протоколів. У 51 чоловіка була діагностована олігоастенозооспермія, обструктивна і необструктивна азооспермія – у 28 і 21 чоловіка відповідно.

Результати. Виявлено особливості за результатами циклів. При нативному – біохімічну вагітність було досягнуто практично однаково часто при олігоастенозооспермії і обструктивній азооспермії (53,0±6,9% і 53,4±9,4% відповідно), тоді як при необструктивній – у два рази рідше (28,6±9,8%). При кріоциклі різниці у результатах не простежено при обструктивній та необструктивній азооспермії, і вона була на 16% нижче у випадках олігоастенозооспермії. Біохімічна вагітність мала місце у 63 зі 100 пар (63,0±4,8%), при олігоастенозооспермії – у 37 з 51 (72,5%), обструктивній азооспермії – у 19 з 28 (67,8%), необструктивній – у 7 з 21 (33,3%). Після репродуктивних втрат (5 з 63 – 7,9%) кінцевий результат став нижче – 58,0±4,9%. При цьому кількість пологів у результаті в групі з олігоастенозооспермією склала 35 з 51 (68,6%), обструктивною і необструктивною азооспермією – 17 з 28 (60,7%) і 6 з 21 (28,6%) відповідно.

Заключення. Наведені дані мотивують необхідність пошуку можливості підвищення ефективності програми ІМSI. Перспективним у цьому плані видається підготовка пари до її проведення, яка виходить за межі медичної, здійснюваної відповідно до протоколів. Важливим моментом слід вважати виявлення та нівелювання факторів ризику загальномедичного і соціального плану.

Ключові слова: чоловіча безплідність, програма ІМSI, результати.

Література

1. Виноградов ИВ, Алексеев РА, Дендеберов ЕС, Пикалов ЭА. 2011. Современный взгляд на проблему диагностики секреторного бесплодия у мужчин. Вестник последипломного мед. образования 1:19–20.

2. Исхакова ГМ, Измайлова СМ, Измайлов АА. 2015. Генетические аспекты мужского бесплодия. Современные проблемы науки и образования 3:85.

3. Манушарова РА. 2014. Бесплодный брак. Эффективная фармакология 9:34–39.

4. Мингболатов АШ. 2011. Репродуктивная функция у мужчин при аутоиммунных реакциях против сперматозоидов. Автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.40 – урология. М:21.

5. Тимченко О, Коба ОП, Личак ОВ, Микитенко ДО. 2014. Рівень безпліддя в областях за даними МОЗ України. Медичні перспективи ХІХ;3:105–111.

6. Чалый МЕ, Ахвледиани НД, Харчилова РР. 2016. Мужское бесплодие. Урология (приложение) 1:2–16.

7. Шуляк ОВ, Воробець ДЗ. Проблема спермаглютинації в процесі лікування чоловічої неплідності. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukraine.uroweb.ru

8. Юзько ОМ, Жилка НЯ, Руденко НГ, Альошина ГМ, Юзько ТА. 2012. Допоміжні репродуктивні технології в Україні. Репродуктивна медицина 3:15–19.

9. Balaban B, Yakin K, Alatas C, Oktem O et al. 2011. Clinical outcome of intracytoplasmic injection of spermatozoa morphologically selected under high magnification: a prospective randomized study. Reprod Biomed Online. 22(5):472–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2010.11.003; PMid:21324747

10. Bozhedomov VA, Nikolaeva MA, Ushakova IV, Lipatova NA et al. 2015. Functional deficit of sperm and fertility impairment in men with antisperm antibodies. Journal of Reproductive. Immunology 112:95–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.jri.2015.08.002; PMid:26409252

11. Calhaz-Jorge С, CastillaAlcala JA et al. 2014. Assisted reproductive technology in Europe: results generated from European registers by ESHRE. Preliminary results. Hum Reprod.: Abstracts of the 30th Annual Meeting of the ESHRE:54–55.

12. De Vos A, Polyzos NP, Verheyen G, Tournaye H. 2013. Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI): a critical and evidence-based review. Basic Clin. Androl. 112:23:10. http://dx.doi.org/10.1186/2051-4190-23-10

13. Delaroche L, Yazbeck C, Gout C, Kahn V [et al]. 2013. Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) after repeated IVF or ICSI failures: a prospective comparative study. Eur. J. Obstet Gynecol Reprod Biol. 167(1):76–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.11.011; PMid:23276454

14. European Association of Urology. Guidelines on Male Sexual Dysfunction: Erectile Dysfunction and Premature Ejaculation. 2015:21.

15. Gatimel N, Parinaud J, Leandri RD. 2016. Intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) does not improve outcome in patients with two successive IVF-ICSI failures. J. Assist Reprod Genet. 33(3):349–55. http://dx.doi.org/10.1007/s10815-015-0645-5; PMid:26754750

16. Gosdlvez J, Lopez-Fernandez C, Hermoso A et al. 2014. Sperm DNA fragmentation in zebrafish (Danio rerio) and its impact on fertility and embryo viability — Implications for fisheries and aquaculture. Aquaculture 433:173–182. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.05.036

17. Kim HJ, Yoon HJ Jang JM, Oh HS, Lee YJ et al. 2014. Comparison between intracytoplasmic sperm injection and intracytoplasmic morphologically selected sperm injection in oligo-astheno-teratozoospermia patients. Clin. Exp Reprod Med. 41(1):9–14. http://dx.doi.org/10.5653/cerm.2014.41.1.9; PMid:24693492 PMCid:PMC3968258

18. Krausz C, Escamilla AR, Chianese C. 2015. Genetics of male infertility: from research to clinic. Reproduction 150(5):159–174. http://dx.doi.org/10.1530/REP-15-0261; PMid:26447148

19. Simon L, Wilcox A, Carrell DT. 2013. Intracytoplasmic morphology-selected sperm injection. Methods Mol. Biol. 927:247–56. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-62703-038-0_22; PMid:22992919