• Альтернатива гормональним та нестероїдним протизапальним засобам у лікуванні вторинної дисменореї, зумовленої аденоміозом
До змісту

Альтернатива гормональним та нестероїдним протизапальним засобам у лікуванні вторинної дисменореї, зумовленої аденоміозом

HEALTH OF WOMAN. 2018.4(130):66–70; doi 10.15574/HW.2018.130.66

Камінський В. В. , Прокопович Є. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
КЗ «Новомосковська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної ради»

Вторинна дисменорея, або болісні менструації, спостерігається майже у половини молодих жінок і суттєво впливає на якість життя, перш за все в емоційній, психічній і комунікаційній сферах, а також нерідко є причиною тимчасової втрати працездатності.

Вторинна (органічна) дисменорея зумовлена різними патологічними захворюваннями органів малого таза (лейоміома матки, пухлини яєчників, запальні процеси органів малого таза, пороки розвитку статевих органів, спайковий процес у малому тазі та ін.) і зокрема аденоміозом (внутрішнім ендометріозом). Це захворювання призводить до порушення репродуктивної функції та інвалідизації, викликає почуття неповноцінності, завдаючи фізичної і моральної шкоди жінкам у віці 20–40 років. За різними даними, частота виникнення ендометріозу у популяціях варіює від 7 до 65%.

У значній кількості випадків консервативна (гормональна) терапія ендометріозу не досягає своєї мети і чинить безліч негативних впливів на організм жінки. У зв’язку з цим пошук більш безпечного і ефективного лікування є надзвичайно актуальним завданням.

Використання у терапії вторинної дисменореї препаратів природного походження, що регулюють кровопостачання, трофіку, метаболізм і функціональний стан репродуктивної ендокринної системи, створює більш сприятливе підґрунтя для комплаєнтності і має все більше поширення. Перевагою таких препаратів є низька токсичність і можливість тривалого застосування без ризику розвитку серйозних побічних реакцій.

Позитивні зміни у гормональному статусі і добрий клінічний ефект під час використання препаратів природного походження у пацієнток з вторинною дисменореєю, асоційованою з аденоміозом, підтверджують доцільність його використання у патогенетичному лікуванні зазначеної патології.

Ключові слова: вторинна дисменорея, ендометріоз, аденоміоз, нестероїдні протизапальні засоби, побічні реакції, комбіновані оральні контра­цептиви, багатокомпонентний рослинний негормональний препарат.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь / В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.В. Кира. – СПб., 2002. – 452 с.

2. Mitchell L.A. Endometriosis: Symptoms, Diagnosis & Treatments / L.A. Mitchell N. Y., Nova Science Publishers Inc – 2010. – 272 p.

3. Запорожан В.М., Венцківський Б.М., Іванюта Л.Х. та ін. Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (діагностика та лікування) / Методичні рекомендації. – K., 2005. – 34 с.

4. Делигеороглу Э., Арвантинос Д.И. Некоторые подходы к изучению и лечению дисменореи // Вестн. Рос. ассоциации акуш. и гин. – 1996. – № 4. – С. 50–52.

5. Rizner T.L., Estrogen metabolism and action in endometriosis / T.L. Rizner // Mol Cell Endocrinol. – 2009. – Vol. 307 (1–2). – P. 8–18. https://doi.org/10.1016/j.mce.2009.03.022; PMid:19524121

6. Мовтаева Х.Р. Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика эндометриоза: Дис. … канд. мед. наук: 14.00.15 / Мовтаева Х.Р. – М., 2010. – 126 с.

7. Межевитинова Е.А. Дисменорея: эффективность применения диклофенака калия // Гинекология. – 2000. – Т. 2.

8. Прилепская В.М., Межевитинова Е.А. Дисменорея // Акуш. и гин. – 2000. – № 6.

9. Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии. – М.: МИА, 2002. – № 3.

10. Сметник В.П., Тумилович Л.X. Неоперативная гинекология. – М.: МИА, 2001. – С. 227–238.

11. Laufer M.R., Goldstein D.P. Pelvic pain, dysmenorrhea and premenstrual syndrome. // In: Pediatric and Adolescent Gynecology. Fourth edition. Boston, Little, Brown. – 1998. – P. 363–410.