• Алгоритм скринінгової діагностики депресивних та тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів
ua До змісту

Алгоритм скринінгової діагностики депресивних та тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):62–65; doi 10.15574/HW.2017.117.62

Пушкарьова Т. М., Cкрипченко Н. Я.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України»

У статті описаний розроблений і апробований алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та в післяпологовий період. Наведено дані скринінгу депресивних та тривожних розладів на прикладі дослідження пацієнтів акушерської клініки ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». Доведено ефективність та доцільність застосування в акушерській і загальномедичній практиці розробленого алгоритму для раннього виявлення і адекватного лікування та реабілітації депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок, асоційованих з вагітністю, пологами і післяпологовим періодом.

Ключові слова: депресивні розлади, тривожні розлади, вагітність, післяпологовий період, післяпологова депресія, скринінг, інформована згода, психодіагностика.
Література:
1. Бюлетень ВООЗ. – 2009 р.

2. Пушкарева Т.Н., Т.А. Шелудченко, Мирза А.В. К вопросу диагностики послеродовой депрессии // Архів психіатрії. – 2003. – Т. 7, № 1 –С. 42–46.

3. Пушкарева Т.Н. Методологические основы изучения тревожных и депрессивных расстройств у беременных и матерей в послеродовом периоде// Архів психіатрії. – 2003. – Т. 8, № 2 – С. 55–59.

4. Пушкарева Т.Н. Клинико-психопатологические характеристики тревожных и депрессивных расстройств у беременных женщин с перинатальными потерями в анамнезе// Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 94–98.

5. Карагодина Е.Г., Пушкарева Т.Н. Об особенностях функционирования этических принципов в психодиагностическом процессе// Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 4. – С. 17–21.

6. Пушкарева Т.Н. Послеродовая депрессия: распространенность, клиника, динамика // Психічне здоров’я. – 2005. – № 3 (8). – С. 31–36.

7. Cox J.L. Perinatal mental disorders – a cutlural approach. International Review of Psychiatry. – 1996. – 8, 9 -16. https://doi.org/10.3109/09540269609037813

8. Cox J.L., Holden J.M. & Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry. – 1987. – 150, 782–786. https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782; PMid:3651732

9. Lee D.T., Yip S.K., Chiu H.F., et al Detecting postnatal depression in Chinese women. Validation of the Chinese version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry. – 1998. – 172, 433–437. https://doi.org/10.1192/bjp.172.5.433; PMid:9747407

10. Margaret R. Oates, John L. Cox, Stella Neema, Paul Asten et al. Postnatal depression across countries and cultures: a qualitative study. The British Journal of Psychiatry. – Jan 2004. – 184 (46) s10-s16; DOI: 10. 1192/ bjp.184.46.s10

11. Depressive disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. 5th ed. Arlington, Va.: American Psychiatric Association; 2013. http://www.psychiatryonline.org. Accessed July 16, 2015.

12. Depression during and after pregnancy. Womens Health. gov. https: //www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet /depression-pregnancy.html. Accessed July 1, 2015.

13. American Academy of Pediatrics. Intrapartum and postpartum care of the mother. In: Guidelines for Perinatal Care. 7th ed. Elk Grove Village, Ill.: American Academy of Pediatrics; Washington, D.C.: American College of Obstetricians and Gynecologists; 2012.

Зміст журналу Текст статті