• Алергічні захворювання шкіри в педіатричній практиці: особливості клінічних проявів і терапевтичних підходів 
ua До змісту Повний текст статті

Алергічні захворювання шкіри в педіатричній практиці: особливості клінічних проявів і терапевтичних підходів 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):89-93; doi 10.15574/PP.2016.68.89
Алергічні захворювання шкіри в педіатричній практиці: особливості клінічних проявів і терапевтичних підходів
Резніченко Н. Ю.
КУ «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради Україна

Мета — визначити ефективність та безпечність комплексного лікування хворих на алергічні захворювання шкіри з використанням топічних засобів на основі рослини Cardiospermum halicacabum порівняно зі стандартними схемами терапії з урахуванням змін мікробіоценозу шкіри.
Пацієнти та методи. Оцінено застосування топічного засобу на основі рослини Cardiospermum halicacabum у 30 осіб, хворих на алергічні захворювання шкіри з легким або середньотяжким перебігом віком, від 1 до 17 років.
Результати. На 3-му тижні лікування топічним засобом на основі рослини Cardiospermum halicacabum у більшості пацієнтів наступила клінічна ремісія захворювання
Висновки. Комплексна терапія алергодерматозів із застосуванням топічного фітопрепарату на основі Cardiospermum halicacabum є патогенетично обґрунтованою та забезпечує швидкий клінічний ефект, що проявляється зниженням індексу SCORAD і нормалізацією мікробіоценозу шкіри. Використання топічного фітопрепарату на основі Cardiospermum halicacabum у комплексній терапії та профілактиці загострень хронічних алергічних захворювань шкіри є не лише ефективним, але й безпечним.
Ключові слова: діти, алергічні захворювання, лікування, Cardiospermum halicacabum.

Література

1. Андрашко Ю.В. Антигистаминный препарат нового поколения «L-цет» в лечении больных хронической крапивницей / Ю.В. Андрашко, О.М. Галагурич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2009. — № 2 (33). — С. 35—38.

2. Калюжная Л.Д. Атопический дерматит / Л.Д. Калюжная // Medix. — Antiaging. — 2011. — № 4 (22). — С. 24—27.

3. Калюжная Л.Д. Преодоление бактериального и грибкового осложнения при атопическом дерматите / Л.Д. Калюжная // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2007. — № 3 (26). — С. 11—14.

4. Кутасевич Я.Ф. Рациональный выбор топического стероида / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Маштакова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2012. — №1(44). — С. 55—58.

5. Мурзина Э.А. Оптимизация патогенетической терапии при атопическом дерматите / Э.А. Мурзина // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2009. — № 2 (33). — С. 16—19.

6. Святенко Т.В. Дерматозы, осложненные вторичной инфекцией: акценты на наружную терапию / Т.В. Святенко, О.С. Дудник, А.А. Франкенберг // Дерматовенерология, косметология, сексопатология. — 2009. — № 1—2 (12). — С. 268—275.