• Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою
ua До змісту

Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):73–75; doi 10.15574/HW.2018.132.73

Моцюк Ю. Б.
Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Мета дослідження: вивчення акушерських та перинатальних наслідків розродження жінок із варикозною хворобою.

Матеріали та методи. Було обстежено 60 пацієнток, серед яких 30 – із діагностованою варикозною хворобою, що увійшли до основної групи, та 30 вагітних без акушерської і соматичної патології, розроджених через природні пологові шляхи, що увійшли до контрольної групи. У комплекс проведених досліджень були включені клінічні, інструментальні та лабораторні методи.

Результати. У жінок контрольної групи усі пологі були своєчасними, а в основній групі частота передчасних пологів становила 10,0±1,0%. Високу частоту різних ускладнень вагітності відзначено як під час її перебігу, так і при розродженні. Так, насамперед це стосується частоти передчасного розриву плодових оболонок (основна група – 56,7±5,7%) з подальшими порушеннями пологової діяльності під час пологів (основна група – 46,7±4,7%). У свою чергу, це призводило до розвитку дистресу плода (основна група – 6,7±0,7%) і відповідно кесарева розтину (основна група – 16,7±1,7%). Під час оцінювання стану новонароджених ураховували кількість дітей, що народилися, відповідно до груп (контрольна – 30 і основна – 30).

Заключення. Результати даних досліджень свідчать про наявність високої частоти акушерської та перинатальної патології у жінок із варикозною хворобою. Це, безумовно, вимагає удосконалення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: акушерські та перинатальні наслідки, варикозна хвороба.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Агеева М.И., 2015. Допплерометрические исследования в акушерской практике : М: Видар : 112.

2. Волков А.Е., Окороков A.A., 2014. Диагностическая ценность эхографии при варикозном расширении вен малого таза //Ультразвуковая диагностика : 2 : 24–27.

3. Газдиева З.М., 1999. Варикозная болезнь при беременности. Клиника, диагностика и лечение: Автореф. дис. … канд. мед. наук : Ростов-на– Дону : 16.

4. Демидов Б.С., 2000. Клиническое значение допплерометрии в диагностике и прогнозировании плацентарной недостаточности во втором и третьем триместрах беременности: Автореф. дис. … канд. мед. наук : Москва : 18.

5. Елисеев О.М., 2014. Сердечно-сосудистые заболевания у беременных : М.: Медицина : 28.

6. Зубарев А.Р., Богачев И.Ю., Митьков В.В., 2009. Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей : М : 104.

7. Милованов А.П., 2014. Функциональная морфология и механизмы регуляции маточно-плацентарного кровообращения // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов : 3 : 109-115.

8. Проскурякова О.В., 2009. Допплерография в гинекологии: М: 133–144.