• Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу «Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради» 
До змісту

Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу «Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради» 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):82-85; doi 10.15574/SP.2015.70.82 
 

Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу «Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради» 

Самсоненко Н. В., Матвєєнко О. ., Опацька Є. О.

КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради», Україна 
 

Проаналізовано роботу відділення ранньої медико-соціальної реабілітації за 2011–2014 рр. За цей період на базі закладу спеціалізовану медичну допомогу отримали 397 дітей віком від народження до року. Доведено, що на ефективність реабілітаційних заходів суттєво впливають терміни їх початку та кратність проведення: ранній початок та забезпечення понад двох курсів реабілітації сприяли підвищенню реабілітаційного потенціалу дітей та значному зменшенню соматичної симптоматики. 
 

Ключові слова: діти першого року життя, медико-соціальна реабілітація, неврологічні порушення перинатального ґенезу. 
 

Література

1. Бастун НА. 2005. Служби раннього втручання в Україні: шлях до інтеграції. К: 184.

2. Волосянко РП. 1999. До питання про діагностику перинатальних уражень серцево-судинної системи у новонароджених в пізньому неонатальному періоді. ПАГ. 6: 31—35.

3. Козявкин ВИ. 1999. Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации. Новая методика лечения больных с поражениями нервной системы. Львов, Бильбос: 49.

4. Мартинюк ВЮ, Зінченко СМ. 2005.Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. К, Інтермед.

5. Ратне АЮ. 1990. Поздние осложнения родовых повреждений нервной системы. Казань: 310.

6. Скворцов НА. 2003. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии. М: 234.

7. Суліма ОГ. 1995. Проблеми перинатальних пошкоджень ЦНС у новонароджених. Укр вісн психоневрол. 3: 49—50.

8. Философова МС, Шниткова ЕВ. 2005. Особенности пищеварительной системы у новорожденных и детей раннего возраста, перенесших перинатальную гипоксию. Иваново: 217.

9. Хачатрян ЛГ, Студеникин ВМ, Маслова ОИ. 2003. Психомоторное развитие здоровых детей грудного и раннего возраста и методика их осмотра. Справочное пособие для врачей. Под ред АА Баранова. М: 26.

10. Шиляев РР, Чемоданов ВВ. 1995. Частота и реабилитация нейросоматических нарушений в детской клинике раннего возраста. Педиатрия. 4: 104—106.

11. Юліш ЄІ, Кривущев БІ. 1999. Нейроімунна недостатність при перинатальній енцефалопатії. ПАГ. 4: 22-24.