• Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні
До змісту

Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):16-19; doi10.15574/SP.2015.67.16

Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні

Моісеєнко Р. О.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Проведено аналіз сучасних нормативних актів міжнародних організацій та України щодо організації допомоги дітям

з інвалідністю; наведено дані статистики щодо інвалідності у дітей в світі та в Україні; визначено окремі завдання

та наведено пропозиції для вирішення проблем реабілітації, підготовки кадрів.

Ключові слова: діти з інвалідністю, медико#соціальна реабілітація, нормативні акти, статистика, медичні кадри.

 

Література: 
1. Вороненко ЮВ, Гойда НГ, Моісеєнко РО. 2014. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні. Совр педиатрия. 8(64): 39—43.

2. Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк. Всемирный доклад об инвалидности. Женева, ВОЗ. 2011: 38.

3. Міжнародна класифікація функціонування, інвалідності та здоров'я з додатковим варіантом для дітей та молоді. ВООЗ. 2007 р.

4. Научные исследования в целях всеобщего охвата населения медицинскими услугами : доклад о состоянии системы здравоохранения в мире. Женева, ВОЗ. 2013: 186.

5. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2013 рік. К. 2014: 367.

6. World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002—2004. http://www.who.int/health-info/survey/en/, accessed 9 December 2009.