• Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією 
ua До змісту Повний текст статті

Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):100-103;doi 10.15574/PP.2016.65.100 
 

Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного і раннього віку з харчовою алергією 

Шадрін О. Г., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Гайдучик Г. А., Чернега Н. Ф.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Мета — дослідити ефективність елімінаційних заходів і застосування сумішей на основі екстенсивного гідролізу білків коров'ячого молока та амінокислотних сумішей у дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока.

 

Пацієнти та методи. У дослідженні взяли участь 18 дітей (12 хлопчиків і 6 дівчаток) віком від 1 місяця до 1 року з тяжким атопічним дерматитом (індекс EASI>18 балів), які знаходились на штучному вигодовуванні. Усі діти отримували лікувальні суміші, що містять значний (екстенсивний) гідроліз сироваткового білка. До харчового раціону кожної дитини суміш вводили поступово, досягаючи 100-відсоткового добового об'єму протягом 3–4 днів. Після цього лікувальну суміш призначали на 4 тижні в кількості, що відповідала віковим потребам дитини. Оцінку клінічної ефективності лікувальною сумішшю здійснювали на 7, 14 і 28-ту добу після досягнення повного об'єму харчування згідно з попередньо визначеними оцінювальними критеріями за 10-бальною шкалою (0 — відсутність ефекту; 10 — відмінний ефект) 1 раз на тиждень. 
 

Результати. Після застосування лікувальної суміші з частковим і глибоким гідролізом білків достовірно знизилися індекси EASI і SCORAD у більшості дітей. У зв'язку з неефективністю лікувальних заходів у 4 пацієнтів із вираженими проявами синдрому мальабсорбції і відсутністю позитивної динаміки шкірних проявів, застосовувалася амінокислотна суміш, що складається на 100% із вільних амінокислот і є сухим продуктом швидкого приготування та призначена для повноцінного лікувального харчування дітей від народження. На момент закінчення дослідження у всіх дітей відзначалась позитивна динаміка маси і довжини тіла, динаміка індексів EASI (середній показник тяжкості), оцінений за шкалою SCORAD (оцінка поширеності та інтенсивності висипання, суб'єктивних ознак за 10-бальною шкалою) з розрахунком індексу SCORAD. 
 

Висновки. Застосування сумішей на основі екстенсивного гідролізу білків коров'ячого молока та амінокислотних сумішей у дітей з харчовою алергією до білка коров'ячого молока і полівалентною алергією є високоефективним заходом і безпечним лікуванням. 
 

Ключові слова: діти, харчова алергія, лікування, дієтотерапія. 
 

Література:

1. Волосовець О.П. Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку із IgE залежним механизмом захворювань в умовах великого промислового регіону / О.П. Волосовець, С.В. Врублевська // Здоровье ребенка. — 2015. — № 1 (60). — С. 81—86.

2. Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, А.А. Ковальчук, С.В. Дюкарева [та ін.] // Перинатология и педиатрия. — 2015. — № 3 (63). — С. 84—88. doi 10.15574/PP.2015.63.84

3. Опыт применения смесей на основе аминокислот у детей с пищевой аллергией / Л.Ф. Казначеева, Н.С. Ишкова, К.С. Казначеев [и др.] // Педиатрия. — 2013. — Т. 92, № 4. — С. 92—96.

4. Охотникова Е.Н. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей / Е.Н. Охотникова // Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини. — Київ, 2013. — С. 6—34.

5. Охотнікова О.М. Профілактика алергії у дітей: сучасні можливості та перспективи / О.М. Охотнікова // Дитячий лікар. — 2011. — № 2 (9). — С. 26—35.

6. Ревякина В.А. Пищевая аллергия у детей. Актуальные проблемы современности / В.А. Ревякина, А.Г. Сурков, К.Н. Шарапова // Вопросы практической педиатрии. — 2009. — Т. 4, № 1. — С. 55—65.

7. Эффективность аминокислотной смеси при тяжелом атопическом дерматите у детей первого года жизни: результаты открытого многоцентрового проспективного исследования / А.Н. Пампура, Т.Е. Лаврова, М.С. Тренева [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2013. — № 1. — С. 93—100.

8. Caffarelli C. EWGPAG. Cow's milk protein allergy in children: a practical guide / C. Caffarelli // Pediatr. — 2010. — Vol. 15. — P. 36—45.

9. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines. Primary prevention of food allergy / A. Muraro [et al.] // Allergy. — 2014. — Vol. 69 (5). — P. 590—601. http://dx.doi.org/10.1111/all.12398; PMid:24697491

Зміст журналу Текст статті