• Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту 
До змісту

Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):78-80; doi 10.15574/SP.2015.69.78 
 

Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту 

Коренєв М. М., Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Проскуріна Т. Ю., Рак Л. І., Вародова О. В., Савво І. Д.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків 
 

Проведено оцінку системи підготовки юнаків до військової служби. Проаналізовано дані первинної медичної документації, результати профілактичних медичних оглядів та організацію лікувально-діагностичного процесу даного контингенту. Запропоновано організаційно-методичні та лікувально-профілактичні заходи з метою удосконалення медичного забезпечення підліткового населення та підвищення рівня його здоров'я. 
 

Ключові слова: юнацький контингент, медичне забезпечення, профогляд. 
 

Література: 

1. Моісеєнко РО та ін. 2010. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України. Совр педиатрия. 3: 13—17.

2. Дані Центру медичної статистики МОЗ України. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/oth_stat.html

3. Коренев НМ и др. 2011. Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2005—2010 гг. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 3: 10—13.

4. Медведовська НВ. 2010. Сучасний стан здоров'я підлітків України. Совр педиатрия. 6: 14—16.

5. Пересипкіна ТВ. 2014. Стан здоров'я та прогноз поширеності захворювань серед підлітків України. Здоровье ребенка. 7: 15—18.

6. Cиротченко ТА, Белых НА. 2011. Подростковый возраст в зеркале медико-социальных проблем. Совр педиатрия. 4: 188—190.

7. Дудіна ОО та ін. 2008. Ситуаційний аналіз стану охорони здоров'я дітей та підлітків в Україні. Ч. ІІ. Забезпечення принципу соціальної справедливості відносно здоров'я дітей та підлітків. Вісн соц гігієни і орг охорони здоров'я України. 2: 8—19.

8. Неділька ВП та ін. 2011. Стан здоров'я дітей старшого шкільного віку. Здоровье ребенка. 2: 21—24.