• Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції
До змісту

Аденоміоз: діагностика, тактика лікування та відновлення репродуктивної функції

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):30–32; doi 10.15574/HW.2018.134.30

Прудніков П. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження частоти порушень репродуктивної функції та гестаційних ускладнень у жінок із різними формами аденоміозу на підставі вивчення нових аспектів патогенезу вузлової та дифузних форм, а також розроблення алгоритму діагностичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів залежно від форми аденоміозу.

Матеріали та методи. Дослідження проведено у три етапи. На І етапі було обстежено 200 жінок репродуктивного віку з аденоміозом, які звернулися для хірургічного лікування до відділення оперативної гінекології. На ІІ етапі обстежені 100 жінок репродуктивного віку, які були про­оперовані з приводу безплідності, спричиненої наявністю вузлової або дифузної форм аденоміозу 1-го та 2-го ступеня. Усім пацієнткам було проведене лікування безплідності із застосуванням допоміжних репродуктивних техноло­гій: екстракорпоральне запліднення або ICSI. На ІІІ етапі було вивчено особливості перебігу вагітності та пологів у 33 зі 100 жінок (з ІІ етапу), які проходили різні програми допоміжних репродуктивних технологій. У комплекс проведених досліджень були включені клінічні, ехографічні, допплерометричні, ендокринологічні, імуногістохімічні, морфологічні, психологічні та статичні методи.

Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що проблема збереження репродуктивного здоров’я у жінок з різними формами аденоміозу є достатньо актуальною і відповідає усім сучасним вимогам. Розроблений нами алгоритм ведення жінок з різними формами аденоміозу, починаючи зі своєчасної діагностики, оперативного лікування, відновлення репродуктивної функції і завершуючи перебігом вагітності та пологів, дозволяє знизити частоту порушень репродуктивного здоров’я у жінок репродуктивного віку з аденоміозом.

Заключення. Отримані результати дозволяють рекомендувати даний алгоритм для широкого використання у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: аденоміоз, дифузна форма, вузлова форма, безплідність, діагностика, лікування, вагітність, пологи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамян Л.В., Бобкова М.В., 2015. Современные подходы к лечению эндометриоза // Акушерство и гинекология: 3: 10-14.

2. Адамян Л.В., Кулаков В.И., 2010. Эндометриозы. – М.: Медицина : 317.

3. Баскаков В.П., 2009. Клиника и лечение эндометриоза. Л.: Медицина : 240.

4. Баскаков П.М., Літвінов В.В., Хомуленко І.А., 2009. Використання декапептилу-3,75 у комплексі реабілітаційних заходів після лапароскопічного лікування ендометріозу // Педіатрія, акушерство та гінекологія: 5 : 120-121.

5. Давыдов А.И., Пашков В.М., 2010. Генитальный эндометриоз / Клинические лекции по акушерству и гинекологии. М.: Медицина : 241-261.

6. Коханевич Е.В., Дудка С.В., Судома И.О., 2001. Современные методы диагностики и лечения генитального эндометриоза // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. К.: 340-342.

7. Antoni J. Duleba, 2008. Diagnosis of endometriosis // Obstet. Gynecol. Clin. : 24 : 331-332. https://doi.org/10.1016/S0889-8545(05)70307-7

8. Audebert A.J.M., 2010. Formes occultes et minimes de l’endometriose: strategie therapeutique // Rev. Franc. Gynecol. Obstet. : 85 : 2 : 79-84.

9. Barbieri R.L., 2012. Etiology and epidemiology of endometriosis // Am. J. Obstet. Gynecol. : 162 : 2 : 565-567. https://doi.org/10.1097/01.ede.0000416735.48341.68