• 30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня

30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):25-28; doi 10.15574/PS.2017.54.25

Довгаль М. П., Биков О. К.
КЗ «Центральна дитяча міська лікарня», м. Житомир, Україна

На основі досвіду надання хірургічної допомоги майже 10 тисячам дітей та підлітків міста Житомира в хірургічному стаціонарі одного дня розроблена та впроваджена система організаційної роботи одноденного амбулаторно-поліклінічного хірургічного стаціонару для дітей. Визначені умови, показання та протипоказання до проведення оперативних втручань в одноденному хірургічному стаціонарі. Доведено, що коротка тривалість перебування в стаціонарі одного дня, швидка реабілітація після операції та наркозу позитивно впливають на фізичний та психічний стан дитини, сприяють ранньому відновленню здоров’ята суттєво скорочують бюджетні фінансові витрати.

Ключові слова: дитячий хірургічний стаціонар одного дня.