• Ультразвуковий скринінг вроджених дефектів сечової системи та його перспективи у Словаччині
До змісту Повний текст статті

Ультразвуковий скринінг вроджених дефектів сечової системи та його перспективи у Словаччині

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.1(97):8-12; doi 10.15574/SP.2019.97.8

Доброванов О., Кралинський К., Ковальчук В.
Третя дитяча клініка Словацького медичного університету, м. Лученець, Словаччина
Університет здоров'я і соціальних наук Святої Єлизавети, м. Братислава, Словаччина
Друга дитяча клініка Словацького медичного університету, м. Банська Бистриця, Словаччина
Факультет охорони здоров'я Словацького медичного університету в Братиславі, м. Банська Бистриця, Словаччина
Вінницький національний медичний університет імені M.І. Пирогова, Україна

Основною метою неонатального ультразвукового скринінгу сечової системи є виявлення патології, яку необхідно усунути в неонатальному або ранньому дитячому віці.

Мета: встановити частоту та структуру вроджених вад розвитку сечової системи в Словаччині, а також ретроспективно визначити частку пренатальної діагностики.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 38 496 новонароджених, що становить 66,5% від загальної чисельності новонароджених (57 969 дітей) у 2017 році. У співпраці з національним центром медичної інформації були отримані й інші статистичні дані.

Результати. Дилатація чашково-мискової системи 1-го ступеня за класифікацією Гофманна становить 7%, 2 ступеня — 0,53%, 3 ступеня — 0,21% і 4 ступеня — 0,1%. Одностороння агенезія зустрічається приблизно у 0,1%. Ниркові кісти різної етіології зустрічаються приблизно у 0,05% дітей. За досліджувані роки частка пренатальної діагностики вроджених вад розвитку сечової системи збільшилася з 13,3% у 1995 році до 29,1% (у середньому 24,4%).

Висновки. Частота вроджених вад розвитку сечової системи, що вимагають нефрологічної та урологічної допомоги вже в неонатальному віці, становить 31:10 000. Наразі за допомогою пренатальної діагностики у Словаччині діагностується тільки чверть цих вад. Високий рівень захворюваності, низька частота виявлення на підставі пренатальної діагностики, анамнезу та фізикального огляду, відсутність у багатьох випадках інфекції сечової системи і поганий прогноз патології доводять необхідність скринінгу у всіх відділеннях новонароджених Словацької Республіки.

Ключові слова: захворюваність, нирки, новонароджений, обструктивна уропатія, скринінг, Словаччина, сонографія.

ЛІТЕРАТУРА

1. Cisárik F. (2017). Súčasný prenatálny skríning a možnosti prenatálnej diagnostiky, InVitro, Reprodukčná medicína. 2: 28–31.

2. Červeňová O, Černianska A et al. (2003). Diagnostické postupy pri obštrukčných uropatiách v detskom veku. Lek Obzor. 52; 11: 324–327.

3. Červeňová O, Černianska A, Miklovičová D et al. (2008). Ultrasonografický skríning v roku 2006 v SR. In: 29. pracovní dny dětské nefrologie. Abstract Book. Dolni Morava: 2. PMid:18286308

4. Červeňová O, Černianska A. (2008). Obštrukčné uropatie a ich diagnostika v novorodeneckom veku. Pediatr Prax. 9;4: 225–226.

5. Červeňová O, Černianska A. (2008). Štandardné postupy pri obštrukčných uropatiách. Detský lekár. 4: 95–96.

6. Červeňová O, Černianska A. (2018). Algoritmy vyšetrení pri vrodených vývojových chybách obličiek. In: XXVIII. Getlíkov deň — novinky pediatrii. Abstrakty. Pediatria (Bratisl.). 1; 13: 26–27.

7. Červeňová O, Payer J, Zatlukalová A et al. (1996). vyšetrení obštrukčných uropatií v novorodeneckom veku. Slov Radiol. 3: 129–131.

8. Dobrovanov O, Králinský K, Babel’a R, Mamrilla R. (2018). Dôležitosť skríningu obštrukčných uropatii u novorodencov. Pediatria (Bratisl.). 13; 1: 17–20.

9. Field A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th edition). London: Sage: 915.

10. National Register of Congenital Defects (NCZI).

Стаття надійшла до редакції 26.10.2018 р., прийнята до друку 29.01.2019 р.