Основні засади здійснення безперервного професійного розвитку
Контакты:
+38 096 338-65-75
Электронный адрес:
info@med-expert.com.ua

Основні засади здійснення безперервного професійного розвитку

БПР – 2024


Зміст статті:
  1. Особисте освітнє портфоліо
  2. Як і за що обліковуються бали БПР
  3. Вимоги до БПР
  4. Подовження терміну сертифікатів і посвідчень
  5. Нормативне забезпечення
  6. Відповіді на питання
 
Шановні друзі!
Ми вирішили відкрити цю рубрику, оскільки питання БПР дуже розлоге і болюче, стосується кожного з нас щоденно, особливо напередодні 1 березня.
Сподіваємося, ця стаття дасть змогу розібрати моменти, які хоча й прописані нормативно, але такою мовою, що інколи складно зрозуміти самотужки, на що саме слід звернути увагу в тому чи іншому випадку.
 


ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО

1. Форма особистого портфоліо - https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/94/f483308n457.docx.

2. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з БПР розпочалася у 2021 році.

3. Усі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку до відділу кадрів за місцем роботи особисте освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів до 1 березня.

3. Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження БПР створюється для кожної спеціальності, за якою лікар планує проходити атестацію.

4. Інформація про види діяльності, за які нараховуються бали БПР, може бути внесена до декількох особистих освітніх портфоліо, за умови відповідності цих видів діяльності кожній зі спеціальностей лікаря, для яких створюється портфоліо.

5. Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР створюється лікарем самостійно або за допомогою сервісу «Довідник лікаря» – https://doctorguides.com.ua/.

6. Особисте освітнє портфоліо лікаря, який припинив медичну практику і не працевлаштувався в поточному році, засвідчується керівником закладу охорони здоров’я за останнім місцем роботи.

7. Оскільки чіткі інструкції щодо заповнення деяких пунктів особистого портфоліо не прописані на сьогодні, рекомендуємо:
  • у пункті «Відомості щодо персональних досягнень» зазначити те, що вважаєте за потрібне, зокрема, підвищення на роботі, патенти, наукові та/або науково-практичні статті, нагороди, відзнаки, наукові звання, подяки тощо;
  • у пункті «Кількість наданих медичних послуг за звітний період» описати функціонал, який стосується надання медичної допомоги, зокрема, огляди, вакцинація, виїзди додому, консиліуми, укладення декларацій, операції, перев’язки, офіційні консультації та інші медичні маніпуляції.

8. УВАГА! Нагадуємо, що пункт «Кількість наданих медичних послуг за звітний період» не стосується фахівців спеціальностей, визначених у додатку 5 Порядку проведення атестації лікарів та спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».
 


ЯК І ЗА ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ БАЛИ БПР

1. Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, становить 50 балів (максимальна кількість балів - необмежена). Освітні заходи, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, але є частиною кваліфікаційних вимог, враховуються щорічно:
  • з питань медичної етики, деонтології, комунікаційних навичок та з інших питань – не більше ніж 8 балів;
  • з питань цифрових компетентностей – не більше ніж 20 балів.

2. Облік балів здійснюється з кожного виду діяльності за критеріями нарахування балів БПР і підтверджується за наявності сертифіката, що, своєю чергою, підтверджує участь лікаря в освітньому заході.

3. Лікар, який зареєстрований як ФОП і здійснює медичну практику на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідною лікарською спеціальністю, самостійно веде облік балів.

4. Лікар-громадянин України, який проживає на тимчасово окупованій території, має право здійснювати облік балів в особистому освітньому портфоліо без підпису керівника закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), розташованого на тимчасово окупованій території.

5. Для лікарів за спеціальностями, визначеними в додатку 5 Порядку проведення атестації лікарів, не є обов’язковою наявність мінімальної кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період. Для атестації лікарів за цими спеціальностями достатньою є кількість балів БПР за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, у тому числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, двічі на п’ять років.

6. Наявність мінімальної кількості балів, яка має бути підтверджена за річний період, не є обов’язковою, якщо у відповідний річний період лікар не обліковував бали або облікував менше 50 балів з об’єктивних причин (стан здоров’я лікаря, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, воєнні дії тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку.

7. Під час перебування лікаря у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або дитиною, яка потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), вимоги щодо БПР не є обов’язковими, бали можна не обліковувати.

8. За 2019 рік можна облікувати 50 балів БПР, отриманих у 2018 або 2019 роках, але не обов’язково.

9. У 2020 році можна облікувати 50 балів БПР, отриманих у 2019 або 2020 роках, але  не обов’язково. УВАГА! Лікареві, який був безпосередньо зайнятий на роботах із ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) в Україні, у 2020 році зараховується 50 балів БПР на підставі довідки, наданої керівником ЗОЗ, де працював цей лікар.

10. У 2021 році потрібно облікувати щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2020 році.

11. У 2022 році мінімальна кількість балів БПР, яка має бути підтверджена за річний період, не є обов’язковою.

УВАГА! Лікареві, який у 2021 році надавав первинну медичну допомогу, у разі якщо станом на 31 грудня 2021 року понад 80% осіб із тих, які підлягають вакцинації, та з якими лікар має укладену декларацію, отримали повний курс вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2022 році можуть облікувати 50 балів БПР, які зараховуються на підставі довідки, наданої керівником ЗОЗ, де працює лікар.

12. У 2023 році потрібно облікувати щонайменше 50 балів БПР, отриманих за період 2022-2023 роки.

13. У 2024 році слід облікувати щонайменше 50 балів БПР, отриманих за період 2022-2023 роки.

14. У 2025 році та наступних роках необхідно облікувати щонайменше 50 балів БПР за кожний попередній рік.

15. Рекламні заходи не обліковуються балами БПР.

8. УВАГА! Недостатня кількість балів БПР за щорічний звітний період є підставою для направлення лікаря на позапланові роботи: стажування, курси спеціалізації, ТУ.
 


ВИМОГИ ДО БПР

1. БПР має проводитися постійно – формально, неформально та інформально

2. БПР може бути на платних і безоплатних умовах

3. Провайдер має бути зареєстрований у Реєстрі Тест-центру – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369

4. Заходи, за які нараховуються бали, мають бути зареєстровані в Реєстрі Тест-центру, відповідно до року – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QZJ57A0HPzzW_-9c3JYHeMzeuS08Wj5G4_eVgoQuf8Y/edit#gid=2117408314

5. Наявність і офіційність сертифікатів за освітні заходи, що засвідчують участь і кількість балів, можна перевірити в Реєстрі Тест-центру, відповідно до року – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdSQmS_2S456qUVIYs5tpjugWxiQqjrmdjdr6S9GFaQ/edit#gid=2090682668
 


ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ СЕРТИФІКАТІВ І ПОСВІДЧЕНЬ

Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікарів-спеціалістів, який сплинув у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців із дня його припинення або скасування. Рекомендуємо оформити подовження терміну відповідним наказом за підписом керівника ЗОЗ, копію наказу додати до портфоліо.

 

Что еще почитать: