• Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками
К содержанию

Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками

Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками

Буднік Т. В. 
ДЗ «Луганський державний медичний університет», Україна

Резюме. У роботі наведено сучасні відомості щодо поширеності та перебігу остеопорозу у дітей. Особливу увагу приділено причинним факторам «омолодження» остеопорозу, віковим особливостям мінеральної щільності кісток та становленню піку кісткової маси. Наведено дані про вікові зміни маси м'язів, сполучної і жирової тканин, як у всьому кістяку, так і в окремих сегментах.

Ключові слова: остеопороз, діти, мінеральна щільність кістки, пікова кісткова маса.

Литература: 
1. Квашніна ЛВ, Апуховська ЛІ, Родіонов ВП. 2004. Особливості кальцій-фосфорного обміну у здорових дітей в сучасних умовах та оптимізація методів профілактики його порушень. Перинатол та педіатр 1: 29–32.

2. Малинин ВЛ. 2006. Эпидемиологические аспекты остеопении у подростков и юношей Санкт-Петербурга. Травмат и ортопед России 2: 192.

3. Щеплягина ЛА, Моисеева ТЮ, Коваленко МВ и др. 2005. Остеопения у детей: диагностика, профилактика и коррекция. Пособ для врачей. М: 40.

4. Поворознюк ВВ. 2004. Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) у 2 т. К: 480.

5. Поворознюк ВВ. 1999. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей та підлітків України: дані ультразвукової денситометрії. ПАГ: 4: 154.

6. Поворознюк ВВ, Баяндіна ОІ, Терехова ГМ та ін. 2001. Профілактика та лікування остеопорозу. Метод реком МОЗ України, АМН України, Укр центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. К: 26.

7. Свешников АА, Парфенова ИА. 2007. Взаимосвязь соматотипа с минеральной плотностью костей скелета, массой мышечной, соединительной и жировой тканями. Гений ортопедии 2: 79–83.

8. Свешников АА. 2012. Возрастные изменения минеральной плотности костей скелета у людей с разными антропометрическими данными. Фундаментальные исследования 4(1): 116–122.

9. Свешников АА, Репина ИВ, Ларионова ТА. 2008. Минеральная плотность костей скелета детей и подростков. Гений ортопедии: 2: 108–113.

10. Фролова ТВ, Корж МО, Шкляр СП. 2006. Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини дітей шкільного віку та підлітків за результатами ультразвукової денситометрії. Метод реком. Х: 26.

11. Шевцов ВИ, Свешников АА, Овчинников ЕН. 2005. Возрастные изменения массы мышечной, соединительной и жировой тканей у здоровых людей. Гений ортопедии 1: 58–66.

12. Щеплягина ЛА, Моисеева ТЮ. 2003. Проблемы остеопороза в педиатрии: возможности профилактики. Рус мед журн 27(199): 1554–1556.

13. Pietrobelli A. et al. 2002. Association of lean tissue and fat mass with bone mineral content in children and adolescents. Obes Res 10: 56–184.

14. Holroyd C, Harvey N, Dennison E, Cooper C. 2011. Epigenetic influences in the developmental origins of osteoporosis. International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis Foundation

15. Frank R. Greeg, Nancy F. Krebs. 2006. Optimizing Bone Health and Calcium Intakes of Infants, Children, and Adolescents. Pediatrics 117(2): 578–585.

16. Kinuta K., Seino Y. 2004. Prevension of osteoporosis in childhood adolescence. Clin Calcium 14(11): 1709–13.