• Организация реабилитационной помощи пожилым людям в условиях областной физиотерапевтической больницы реабилитации

Организация реабилитационной помощи пожилым людям в условиях областной физиотерапевтической больницы реабилитации

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):13-17; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.13

Мисула И. Р., Бакалюк Т. Г., Синоверский Л. В., Попович Д. В., Сирант Г. О., Завиднюк Ю. В.
ДВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины»
Бильче-Золотецкая областная физиотерапевтическая больница реабилитации, Тернопольская область, Украина

В статье охарактеризован подход к предоставлению реабилитационных услуг пожилым людям. Показан опыт работы областной физиотерапевтической больницы реабилитации. Отмечается целесообразность трансдисциплинарной модели реабилитации в учреждениях такого типа с целью усовершенствования реабилитационной помощи больным пожилого возраста.
Ключевые слова: реабилитация, пациенты пожилого возраста, трансдисциплинарная модель реабилитации.

Литература

1. Голяченко АО, Мартинюк ВІ, Бакалюк ТГ. (2007). Медична реабілітація в санаторних умовах. Вісник наукових досліджень. 4: 8-9.

2. Золотарева ТА, Бабов КД, Насибуллин БА и др. (2012). Медицинская реабилитация. Киев: КИМ: 496.

3. Казимирко ВК, Коваленко ВН, Флегонтова ВВ. (2011). Инволюционный остеоартроз и остеопороз. Донецк: Издатель Заславский АЮ: 722.

4. Коростій ВІ, Паровіна ГВ. (2015). Робота Центру психосоматики, психотерапії та медико-психологічної реабілітації в університетській клініці ХНМУ як модель мультидисциплінарного підходу. Український вісник психоневрології. 2: 110–113.

5. Лисенюка ВП, Самосюка ІЗ, Фісенко ЛІ, Зозулі ІС. (редактори). (2007). Медична реабілітація: сучасні стандарти, тести, шкали та критерії ефективності. Низькоінтенсивна резонансна фізіотерапія і її застосування в реабілітаційній медицині. Навчально-методичний посібник. Киев: ВПЦ Київський університет: 264.

6. Сергієні ОВ. (2006). Організація та управління системою медичної реабілітації інвалідів. Метод. рекомендації. Дніпропетровськ: 28 с.

7. http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/