• Организация паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам (лекция)

Организация паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным пациентам (лекция)

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):115-119; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.115

Жилка Н. Я., Синчук Л. М., Кудря А. В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Секретариат Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, г. Киев, Украина

Паллиативная помощь является сложным медико-социальным процессом, требующим нормативно-правового регулирования, современных медицинских знаний, социальной помощи, специальной подготовки как специалистов, так и семьи пациента. Рассмотрены проблемы организации паллиативной помощи, в том числе ВИЧ-инфицированным пациентам, и отдельные ее составляющие.
Ключевые слова: паллиативная помощь, ВИЧ-инфицированный пациент, нормативно-правовое обеспечение, качество жизни.

Литература

1. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.92 №2802-ХІІ. (1993). ВВР. 4. ст.19.

2. Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки. Закон України від 20.10.2014 р. №1708-VII. http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Наказ МОЗ України від 03.07.2007 №368. http://www.moz.gov.ua.

4. Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. №646. http://www.moz.gov.ua

5. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі. Наказ МОЗ України від 25.04.2012 №311. http://www.moz.gov.ua.

6. Про затвердження табелів матеріально-технічного оснащення та штатного розпису закладу охорони здоров’я «Хоспіс», виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома». Наказ МОЗ України від 07.11.2011 №768. http://www.moz.gov.ua.

7. Про організацію паліативної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41. http://www.moz.gov.ua.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 р. №356-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки». http://zakon.kadrovic01.com.ua.