• Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів ц дітей

Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів ц дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.8(80):79-83 

Ефективність сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів у дітей 

Марушко Ю. В., Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С.

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна


Опубліковано: Сучасна педіатрія. – 2013. – №5.


Мета: порівняльне дослідження ефективності рослинного та синтетичного відхаркувальних препаратів у комплексній терапії гострих бронхітів у дітей.


Пацієнти і методи. Під спостереженням було 75 дітей віком від 4 до 15 років з клінічними проявами гострого простого бронхіту. Діти першої групи (n=40) у коплексній терапії отримували препарат Гербіон сироп Первоцвіту у віковому дозуванні; діти другої групи (n=35) приймали амброксол. Стан пацієнтів оцінювали на момент госпіталізації та на 3-й, 5-й, 7-й 10-й день терапії. Ефективність покращення дренажної функції легень оцінювали за допомогою пікфлоуметрії. Показники жирнокислотного спектру досліджувалися у конденсаті видихуваного повітря (КВП) методом газорідинної хроматографії.


Результати. В обох групах спостерігалося покращання загального стану пацієнтів вже на третю добу лікування. Протягом 10 днів терапії ліквідація всіх симптомів бронхіту відбулася у 92,5% дітей першої групи та у 91,7% другої, що свідчить про однаково високу ефективність досліджуваних відхаркувальних препаратів. Препарат Гербіон сироп Первоцвіту добре переносився хворими, побічні явища не виявлені.


Висновки. Препарат Гербіон сироп Первоцвіту є високоефективним та безпечним відхаркувальним засобом, його ефективність не поступається синтетичному препарату амброксолу; встановлено позитивний вплив препарату на жирно-кислотний спектр КВП, що свідчить про покращення властивостей сурфактанту у дітей з гострими бронхітами.


Ключові слова: гострий бронхіт, відхаркувальний препарат, сироп первоцвіту, конденсат видихуваного повітря, ефективність.


Література

1. Стратегия и тактика лечения хронических воспалительных заболеваний легких у детей / Климанская Е. В., Возжаева Ф. С., Андрющенко Е. В., Сосюра В. Х. // Рос. педиатр. журн. — 1998. — № 6. — С. 22—25.

2. Кобец Т. Патогенетическая терапия острых бронхитов у детей / Т. Кобец // Medicus Amicus. — 2005. — № 5.

3. Костроміна В. П. Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей (методичні рекомендації) / В. П. Костроміна, О. О. Речкіна, В. О. Усанова // Укр. пульмон. журн. — 2005. — № 3. — С. 68—72.

4. Костроміна В. П. Раціональна антибактеріальна терапія хронічного бронхіту в дітей / В. П. Костроміна, В. О. Стриж //Дитячий лікар. — 2009. — № 2. — С. 27—37.

5. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія» : наказ МОЗ України № 18 від 13.01.2005 р. — К., 2005 — с. 58.

6. Самсыгина Г. А. Показания и противопоказания к проведению антибактериальной терапии при острой инфекции респираторного тракта у детей / Г. А. Самсыгина, Н. А. Саидова // Consilium Medicum. — 2004.

7. Фармакотерапія захворювань органів дихання у дітей : [наук.-інформ. посібн.] / за ред. акад., проф. Ю. А. Антипкіна, проф. Ю. В. Марушка. — К., 2011. — С.496.

8. Клінічна імунологія та алергологія / Г. М. Драннік, О. С. Прилуцький, Ю. І. Бажора, 2006.