ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№6_2015

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Діагностика багатоплідної вагітності та антенатальний догляд (клінічна лекція) Романенко Т. Г., Ткаченко А. В., Чайка О. І. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):11–15
стр. 16 Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія Бенюк В. О., Гончаренко В. М., Забудський О. В., Ярмак В. С. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):16–21; DOI 10.15574/HW.2015.102.16
стр. 22 Сучасна концепція передменструального синдрому Веропотвелян П. М., Бондаренко А. О., Веропотвелян М. П., Журавлева С. А. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):22–27; DOI 10.15574/HW.2015.102.22
стр. 29 Рекомендации Европейского клуба прогестинов по профилактике и лечению гестагенами угрожающего или привычного невынашивания беременности Schindler Аdolf E., Carp Howard, Druckmann Rene, Genazzani Andrea R., Huber Johannes, Pasqualini Jorge, Schweppe Karl W., Szekeres-Bartho Julia HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):29–31
стр. 32 Особливості ведення медикаментозного аборту Камінський В. В., Прядко Н. Г., Булгакова В. М. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):32–34
стр. 36 Лікування дисменорєї і передменструального синдрому в амбулаторних умовах – сучасні можливості О.В. Качаліна HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):36–41
стр. 41 Ведення вагітності і пологів у жінок з епілепсією Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Денисенко Н. М., Попель О. К., Сиса О. М., Тимофеєва О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):41–44
стр. 45 Холестатичний гепатоз вагітних Іщенко Г. І., Деменіна Н. К., Пупишева Т. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):45–47
стр. 48 Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза Пасічник Г. П. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):48–49; DOI 10.15574/HW.2015.102.48
стр. 50 Відновлення гомеостазу статевих гормонів після штучного переривання вагітності. Можливості негормональної реабілітації Грищенко О. В., Головина О. В. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102): 50–54; DOI 10.15574/HW.2015.102.50
стр. 55 Сучасні стандарти терапії вульвовагінального кандидозу Сергієнко М. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):55–58
стр. 60 Терапія хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я з позицій подолання оксидативного стресу Пирогова В. І., Шурпяк С. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):60–64
стр. 66 Вагітність у пацієнток з порушенням ритму серця Веропотвелян П. М., Соломкіна А. Ю., Веропотвелян М. П., Гужевська І. В., Цехмістренко І. С. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):66–70
стр. 71 Лікування пацієнток з хронічним тазовим болем циклічного характеру Лахно І. В. HEALTH OF WOMAN.2015.6(102): 71–74; DOI 10.15574/HW.2015.102.71
стр. 76 Акушерська тактика при істміко-цервікальній недостатності Жабченко І. А., Олешко В. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):76–78
стр. 81 Стратегії впливу на вагінальний біоценоз у жінок груп ризику Гопчук, О. М. Морозова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):81–83
стр. 84 Клініко-діагностичні можливості своєчасного виявлення вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) Ткачук Т. Є. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):84–88
стр. 89 Клініко-епідеміологічні аспекти В19-парвовірусної інфекції під час вагітності (клінічне дослідження) Бондаренко Н. П., Лакатош В. П., Біла В. В., Аксьонова А. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):89–93; DOI 10.15574/HW.2015.102.89
стр. 94 Рівень гомоцистеїну та стан гемостазу як пов’язані маркери благополуччя фетоплацентарного обміну Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Скирда І. І., Рижова О. А., Сиса О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):94–96
стр. 97 Порушення нейровегетативної регуляції і вагітність: вплив на розвиток гестаційних ускладнень Воробей Л. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):97–99
стр. 100 Клінічний погляд щодо ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії Веропотвелян П. М., Соломкіна А. Ю., Веропотвелян М. П., Троян Н. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):100–104
стр. 105 Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією Резніченко Г. І., Бессарабов Ю. М., Потебня В. Ю., Коваленко К. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):105–110; DOI 10.15574/HW.2015.102.105
стр. 111 Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Сиса О. М., Тян О. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):111–113; DOI 10.15574/HW.2015.102.111
стр. 114 Співвідношення загальної маси та розмірів анатомічних окружностей в аспекті визначення тактики розродження вагітних із тазовим передлежанням плода Соколовська І. С. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):114–115
стр. 116 Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки Корнацька А. Г., Цвігун М. В., Ревенько О. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):116–118; DOI 10.15574/HW.2015.102.116
стр. 120 Різні методи лікування холестатичного гепатозу у вагітних Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Сиса О. М., Протас Р. В., Скирда І. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):120–123
стр. 124 Возможности коррекции ортостазозависимой флебопатии у женщин, применяющих гормонозаместительную терапию Цуканов Ю. Т., Цуканов А. Ю., Баженов В. Н., Корниенко И. Ф., Василевич В. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):124–127
стр. 128 Морфофункціональний стан ендометрія у пацієнток пізнього репродуктивного віку з безпліддям Корнієнко С. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):128–130; DOI 10.15574/HW.2015.102.128
стр. 133 Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння Мослем Абдулрахман Абдулбасет, Дрінь Т. М., Макарчук О. М., Кантимир С. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):133–135
стр. 136 Корекція гіперандрогенних порушень у жінок із синдромом полікістозних яєчників Герасимова Т. В., Гопчук О. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):136–140
стр. 142 Оцінювання якості життя жінок із сексуальними дисфункціями після кесарева розтину Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):142–145
стр. 146 Розлади менструальної функції у жінок з дефіцитом маси тіла Шелестова Л. П., Аллахвердієв Р. С. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):146–148; DOI 10.15574/HW.2015.102.146
стр. 149 Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції Вдовиченко Ю. П., Гніп І. П., Воробій В. Д. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):149–150
стр. 151 Особистісні детермінанти якості життя жінок пізнього репродуктивного та пременопаузального віку з патологією ендометрія Корнієнко С. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):151–156; DOI 10.15574/HW.2015.102.151
стр. 157 Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я Подольський Вл. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):157–162; DOI 10.15574/HW.2015.102.157
стр. 163 Гінекологічна захворюваність у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом Диндар О. А., Бенюк В. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):163–166; DOI 10.15574/HW.2015.102.163
стр. 167 Запальні захворювання органів малого таза у сексуально активних дівчат-підлітків як причина порушення репродуктивної функції у жінок фертильного віку Ромащенко О. В., Яковенко Л. Ф., Мироненко Н. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):167–171; DOI 10.15574/HW.2015.102.167
стр. 172 Корекція проявів гіперкоагуляції у жінок з повторними невдачами використання допоміжних репродуктивних технологій Жук С. І., Воробей-Вихівська В. М., Атаманчук І. М. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):172–174
стр. 175 Цитогенетичні особливості сперматозоїдів у чоловіків з подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності Дубініна В. Г., Носенко О. М., Головатюк К. П. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):175–177
стр. 178 Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів Дубчак А. Є., Задорожна Т. Д., Мілєвський О. В., Довгань О. І. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):178–181
стр. 182 Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні Жилка Н. Я., Орлова О. О. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):182–184; DOI 10.15574/HW.2015.102.182
стр. 185 Трубно-перитонеальне безпліддя у шлюбі: значення чоловічого фактора Суслікова Л. В., Поворознюк М. В. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):185–188
стр. 189 Саркоми матки (захворюванiсть, клiнiка, дiагностика) Симончук О. В., Бойко Г. Б. HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):189–191