ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 10 – 2019

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Зміст

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ стр. 10 Психоемоційний стан жінок зі спонтанною вагітністю та після застосування допоміжних репродуктивних технологій Бенюк В. О. , Вигівська Л. М. , Майданник І. В. , Олешко В. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 10–15; doi 10.15574/HW.2019.146.10
АКТУАЛЬНІ ТЕМИ стр. 16 Медико-соціальний портрет жінок репродуктивного віку, хворих на розсіяний склероз Пирогова В. І. , Негрич О. І. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 16–21; doi 10.15574/HW.2019.146.16
стр. 22 Стан біохімічного гомеостазу у жінок, перебіг вагітності яких ускладнився невиношуванням Сюсюка В. Г., Потапов В. О., Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Соловйова Н. М. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 22–25; doi 10.15574/HW.2019.146.22
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ стр. 26 Систематический анализ состава и механизмов молекулярного воздействия стандартизированных экстрактов Vitex Agnus-castus Торшин И. Ю., Громова О. А., Лиманова О. А. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 26–34
стр. 35 Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду Кириченко Н. М., Ополонська Н. О., Степанець О. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 35–38; doi 10.15574/HW.2019.146.35
стр. 39 Оптимізація реабілітації репродуктивної та сексуальної функцій у жінок з яєчниковою дисфункцією Семенюк Л. М. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146):39–44; doi 10.15574/HW.2019.146.38
стр. 45 Сучаснй стан репродуктивного здоров’я подружньої пари з урогенітальними інфекціями в анамнезі Кротік О. І. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 45–54; doi 10.15574/HW.2019.146.45
АКУШЕРСТВО стр. 55 Оцінювання впливу комплексної терапії вагітних із затримкою росту плода на акушерські та перинатальні наслідки розродження Сюсюка В. Г., Колокот Г. Г., Бєленічев І. Ф. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 55–61; doi 10.15574/HW.2019.146.55
стр. 62 Сучасні принципи терапії перинатальних інфекцій Грищенко О. В., Бобрицька В. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 62–68; doi 10.15574/HW.2019.146.62
стр. 69 Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок, прооперованих з приводу новоутворень яєчників Бойко А. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 69–71; doi 10.15574/HW.2019.146.69
ГІНЕКОЛОГІЯ стр. 72 Особливості патогенезу та лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз у жінок раннього репродуктивного віку Кравченко О. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 72–76; doi 10.15574/HW.2019.146.72
стр. 76 Сучасні маркери прогнозування прееклампсії Романенко Т. Г., Суліменко О. М. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 77–91; doi 10.15574/HW.2019.146.77
ЖІНОЧА УРОЛОГІЯ стр. 92 Метод визначення ієрархій у медицині: вибір раціонального варіанта лікування жінок зі стресовим нетриманням сечі Федорова Д. М., Слонов М. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 92–96; doi 10.15574/HW.2019.146.92
стр. 97 Оцінка хронічних запальних захворювань органів малого таза у жінок як фактора ризику виникнення гострого неускладненого пієлонефриту Мітченко М. В. HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 97–100; doi 10.15574/HW.2019.146.97
стр. 101 Критерії діагностики інфекційного ураження нижніх сечовивідних шляхів та органів малого таза Шумицький А. В. , Бурка О. А., Тутченко Т. М HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 101–104; doi 10.15574/HW.2019.146.101