Український журнал ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 04_2023

  • науково-практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJHW
  • Наклад -
  • 3000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 6 номерів на рік

Зміст

ТИТУЛ УЖЗЖ_04_2023 стр. 1 вихідні дані УЖЗЖ_04_2023
ЗМІСТ УЖЗЖ_04_2023 стр. 3 зміст УЖЗЖ_04_2023
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 5 Рецидивуючий бактеріальний вагіноз: варіативний підхід з урахуванням можливих патогенетичних аспектів Захаренко Н. Ф., Маноляк І. П., Сольський В. С. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 5-14; doi: 10.15574/HW.2023.167.5
стр. 15 Акушерська та перинатальна патологія в жінок з великими акушерськими синдромами в анамнезі Леміш Н. Ю. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 15-19; doi: 10.15574/HW.2023.167.15
стр. 20 Клініко-лабораторні кореляції помірного ожиріння та дисбалансу вітаміну D з предикторами прееклампсії Боднарчук О. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 20-26; doi: 10.15574/HW.2023.167.20
стр. 27 Вивчення ролі лейоміоми матки в прогнозуванні та лікуванні генітальних пролапсів Баришнікова О. П. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 27-34; doi: 10.15574/HW.2023.167.27
стр. 35 Гемостаз у судинах пуповини в недоношених і екстремально недоношених новонароджених Леуш С. С., Процик М. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 35-39; doi 10.15574/HW.2023.167.35
стр. 40 Клінічні симптоми порушень функції печінки у вагітних із HCV-інфекцією Запопадна Ю. М. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 40-45; doi: 10.15574/HW.2023.167.40
стр. 46 Багатоцентрове опитування практикуючих лікарів Вінницької області щодо дотримання рекомендацій із передопераційного голодування та профілактики аспірації Титаренко Н. В., Костюченко А. В., Бевз Г. В., Дацюк О. І., Вознюк А. В., Засаднюк О. П. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 46-51; doi: 10.15574/HW.2023.167.46
ОГЛЯДИ стр. 52 Сучасні погляди на етіологію, патогенез і клінічний перебіг спонтанних передчасних пологів, тактику ведення та профілактику ускладнень (огляд літератури) Петренко Є. В., Дубоссарська Ю. О. Ukrainian Journal Health of Woman. 2023. 4(167): 52-60; doi 10.15574/HW.2023.167.52
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 61 Профілактика стрептококової інфекції у новонароджених раннього віку групи В Hughes R. G., Brocklehurst P., Steer P. J., Heath P., Stenson B. M.