Український журнал ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 02_2022

  • науково-практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJHW
  • Наклад -
  • 3000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 6 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 4 Оптимізація тактики ведення вагітності при синдромі плацентарної дисфункції після грипу Деркач А. Д., Жданович О. І. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 4-8; doi 10.15574/HW.2022.159.4
стр. 9 Показники деяких статевих гормонів та кортизолу в динаміці вагітності в жінок, які мали різні види безплідності в анамнезі Туманова Л. Є., Коломієць О. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 9-13; doi 10.15574/HW.2022.159.9
стр. 14 Медико-соціальні особливості пацієнток пізнього репродуктивного віку зі зниженим оваріальним резервом Дорофеєва У. С., Бойчук О. Г. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 14-19; doi 10.15574/HW.2022.159.14
стр. 20 Особливості перебігу коронавірусної хвороби у вагітних та частота виникнення перинатальних ускладнень залежно від ступеня тяжкості захворювання Балан А. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 20-25; doi 10.15574/HW.2022.159.20
стр. 26 Що потрібно змінити для підвищення ефективності знеболювання після кесаревого розтину? Аналіз результатів опитування анестезіологів Вінницької області Титаренко Н. В., Вознюк А. В., Костюченко А. В., Дацюк О. І., Кукуруза І. Л., Засаднюк О. П., Бевз Г. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 26-32; doi 10.15574/HW.2022.159.26
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 33 Клінічний випадок SARS-CoV-2-асоційованого міокардиту у вагітної Гусєв В. М., Хапченкова Д. С., Мальцева С. Є. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 2(159): 33-36; doi 10.15574/HW.2022.159.33
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 37 Догляд за жінками з підозрою на передчасний розрив плодових оболонок (PPROM) з 24+0 тижнів вагітності Thomson A. J.
стр. 47 Менеджмент гестаційного трофобластичного захворювання Tidy J, Seckl M, Hancock BW