Український журнал ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ № 01_2022

  • науково-практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJHW
  • Наклад -
  • 3000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 6 номерів на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 4 Ефективність гістероскопії в діагностиці хронічного ендометриту Гайдук А. Д., Романенко Т. Г. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 4-7; doi 10.15574/HW.2022.158.4
стр. 8 Ефективність ембріологічного етапу екстракорпорального запліднення в пацієнток із прогнозованою слабкою відповіддю яєчників Чайка О. О. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 8-13; doi 10.15574/HW.2022.158.8
стр. 14 Зміни в системі гемостазу у вагітних із різними формами безплідності в анамнезі Коломієць О. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 14-17; doi 10.15574/HW.2022.158.14
стр. 18 Соматичний та репродуктивний анамнез вагітних, які мали ускладнення із групи великих акушерських синдромів Леміш Н. Ю. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 18-24; doi 10.15574/HW.2022.158.18
стр. 25 Акушерські та перинатальні наслідки розродження після ДРТ в жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі Кротік О. І. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 25-33; doi 10.15574/HW.2022.158.25
ОГЛЯДИ стр. 34 Сучасний погляд на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з алогенним плодом Романенко Т. Г., Єсип Н. В. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 34-43; doi 10.15574/HW.2022.158.34
стр. 44 Сучасний погляд на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із HCV інфекцією Чайка К. В., Запопадна Ю. М. Ukrainian Journal Health of Woman. 2022. 1(158): 44-51; doi 10.15574/HW.2022.158.44
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 52 Допомога при вагінальних пологах D.J. Murphy, B.K. Strachan, R. Bahl