Український журнал Перинатологія і Педіатрія №4 – 2023

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ТИТУЛ УЖПІП_04_2023 стр. 1 вихідні дані УЖПІП_04_2023
ЗМІСТ УЖПІП_04_2023 стр. 3 зміст УЖПІП_04_2023
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 6 Аналіз інтегральної ефективності медичної допомоги матерям і дітям Антипкін Ю. Г., Марушко Р. В., Дудіна О. О., Бондаренко Н. Ю., Полянська Л. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 6-14; doi: 10.15574/PP.2023.96.6
стр. 15 Сучасні методи діагностики патології вагітності та післяпологового періоду Булавенко О. В., Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський О. С., Малий Т. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 15-23; doi: 10.15574/PP.2023.96.15
стр. 24 Результати комплексних пренатальних обстежень за наявності дисбалансу хромосоми 21 у плода Гордієнко І. Ю., Нікітчина Т. В., Ващенко О. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Раченко К. В., Гребініченко Г. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 24-31; doi: 10.15574/PP.2023.96.24
стр. 32 Вплив вживання психоактивних речовин та інфекцій, що передаються статевим шляхом, на цитологічний стан шийки матки Подольський Вл. В., Шпортенко І. А., Пустовалова О. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 32-36; doi: 10.15574/PP.2023.96.32
стр. 37 Функція щитоподібної залози у вагітних з антитілами до тиреоїдної пероксидази Цмур О. В., Гецко Н. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 37-42; doi: 10.15574/PP.2023.96.37
стр. 44 Стан загального імунітету в породілей із гнійними ранами під час воєнних дій Прилуцька А. Б., Мартинова Л. І., Авраменко С. О., Ярощук О. Б., Павлюченко К. С., Говсєєв Д. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 44-49; doi: 10.15574/PP.2023.96.44
стр. 50 Роль корекції ендотеліальної дисфункції в комплексній профілактиці гіпертензивних ускладнень вагітності Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 50-56; doi: 10.15574/PP.2023.96.50
стр. 57 Вплив гідрогелевих пов’язок на процес репарації епізіотомної рани Ляшко М. Б., Говсєєв Д. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 57-63; doi: 10.15574/PP.2023.96.57
стр. 64 Пренатальні, перинатальні та неонатальні фактори ризику народження дітей з епілептичними енцефалопатіями Мірошников О. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 64-70; doi: 10.15574/PP.2023.96.64
стр. 71 Зміни рівнів про- і протизапальних цитокінів у жінок із хронічним ендометритом та можливість медикаментозної корекції цих рівнів на преконцепційному етапі Ліхачов В. К., Тарановська О. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 71-76; doi: 10.15574/PP.2023.96.71
стр. 77 Вплив тютюнопаління на імунну відповідь та сприйнятливість жінок до інфекцій, що передаються статевим шляхом Подольський Вл. В., Бугро В. В., Донськой Б. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 77-80; doi: 10.15574/PP.2023.96.77
стр. 81 Комплексна оцінка постнатальних факторів ризику рекурентних респіраторних інфекцій у дітей дошкільного віку Волошин О. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 81-90; doi: 10.15574/PP.2023.96.81
стр. 91 Особливості фізичного і статевого розвитку та стан кісткової тканини у дівчат підліткового віку Ляховська Т. Ю., Громова А. М., Кетова О. М., Смаглюк Л. В., Ляховська А. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 91-99; doi: 10.15574/PP.2023.96.91
ОГЛЯДИ стр. 100 Психоемоційні розлади у вагітних та породіль. Аналітичний огляд та практичні сторони проблеми в Україні Іщенко Г. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 100-105; doi: 10.15574/PP.2023.96.100
стр. 106 Мелатонін: роль у патогенезі передчасних пологів та вплив на перинатальні наслідки в передчасно народжених дітей (огляд літератури) Петренко Є. В., Пампуха О. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 106-113; doi: 10.15574/PP.2023.96.106
стр. 114 Перспективи внутрішньоутробного лікування запальних змін евентрованих органів при гастрошизисі у плодів (огляд літератури) Слєпов О. К., Скрипченко Н. Я., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Знак К. Л. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 114-119; doi: 10.15574/PP.2023.96.114
стр. 120 Сучасні підходи до вакцинації в дітей з різними варіантами первинних та вторинних імунодефіцитів (огляд літератури) Лісовська Г. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 120-127; doi: 10.15574/PP.2023.96.120
стр. 128 Мультисистемний запальний синдром MIS-C у дітей після перенесеної інфекції COVID-19 Никитюк С. О., Кучма П. М., Кіто В. В., Левенець С. С., Гаріян Т. В., Якимчук Ю. Б. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 128-135; doi: 10.15574/PP.2023.96.128
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 136 Клінічне спостереження тератоми головного мозку новонародженого Біла В. В., Говсєєв Д. О., Тишкевич В. М., Вапельник С. М., Глєбова-Ободовська С. В., Загородня О. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 136-139; doi: 10.15574/PP.2023.96.136
стр. 140 Лайм-кардит у підлітка (клінічний випадок) Крамарьов С. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 140-144; doi: 10.15574/PP.2023.96.140
стр. 145 Інфекційна еритема та феномен Рейно в дитини після перенесеної коронавірусної хвороби: опис клінічного випадку Лембрик І. С., Дутчак Г. М., Жиляк О. В., Цицюра О. О., Костирко Н. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 145-150; doi: 10.15574/PP.2023.96.145
ПЕДАГОГІКА стр. 151 Студентоцентрична спрямованість у медичному освітньому просторі України на прикладі Івано-Франківського національного медичного університету Василечко М. М., Лісецька І. С., Кочержат О. І. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 4(96): 151-156; doi: 10.15574/PP.2023.96.151