Український журнал Перинатологія і Педіатрія №3 – 2023

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ТИТУЛ УЖПІП_03_2023 стр. 1 вихідні дані УЖПІП_03_2023
ЗМІСТ УЖПІП_03_2023 стр. 3 зміст УЖПІП_03_2023
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 6 Плацентарні фактори у вагітних з ізольованими вадами серця в плода Дудєріна Ю. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 6-11; doi 10.15574/PP.2023.95.6
стр. 12 Знеболювання в пологах - порівняння і аналіз класичної методики епідуральної аналгезії та модифікованої з пункцією твердої мозкової оболонки Суліменко Є. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 12-20; doi 10.15574/PP.2023.95.12
стр. 21 Особливості перебігу вагітності в жінок із передчасними пологами Леміш Н. Ю. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 21-27; doi 10.15574/PP.2023.95.21
стр. 28 Імунозапальні зміни важкого перебігу COVID-19 у вагітних Карлова О. О., Балан А. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 28-34; doi 10.15574/PP.2023.95.28
стр. 35 Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних із HCV-інфекцією Запопадна Ю. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 35-42; doi 10.15574/PP.2023.95.35
стр. 43 Гістеректомія в період менопаузального переходу як предиктор метаболічних порушень Прощенко О. М., Говсєєв Д. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 43-48; doi 10.15574/PP.2023.95.43
стр. 49 Якість життя як критерій ефективності хірургічного лікування генітальних пролапсів, поєднаних із лейоміомою матки Баришнікова О. П., Чайка К. В., Титаренко Н. В., Вознюк А. В., Рудь В. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 49-54; doi 10.15574/PP.2023.95.49
стр. 55 Клінічні особливості порушень менструальної функції, асоційованих із психопатологією Диннік В. О., Гавенко Г. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 55-60; doi 10.15574/PP.2023.95.55
стр. 61 Рівень тривожності в дітей з підвищеною масою тіла та ожирінням Аряєв М. Л., Селімханова Д. С., Шевченко І. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 61-65; doi 10.15574/PP.2023.95.61
стр. 66 Сепсис-асоційоване ураження нервової системи в передчасно народжених дітей із дуже малою масою тіла Яблонь О. С., Власенко В. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 66-70; doi 10.15574/PP.2023.95.66
ОГЛЯДИ стр. 71 Інноваційна діагностика розладів нейророзвитку в дітей Кирилова Л. Г., Мірошников О. О., Берегела О. В., Бадюк В. М., Філозоп М. В., Доленко О. О., Бондаренко Ю. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 71-78; doi 10.15574/PP.2023.95.71
стр. 79 Турнікет-синдром у дітей (огляд літератури та власне спостереження) Конопліцький В. С., Чорний С. В., Коробко Ю. Є., Павленко Б. Л., Ситник С. М., Нестеров Н. С., Кравчук В. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 79-85; doi 10.15574/PP.2023.95.79
стр. 86 Проблемні питання патогенезу, діагностики, профілактики та підходи до лікування артеріальної гіпотензії в дітей (літературні дані, власні дослідження) Марушко Ю. В., Гищак Т. В., Ізірінська Ю. Р. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 86-92; doi 10.15574/PP.2023.95.86
стр. 93 Критичні ускладнення хіміотерапії в дітей з гострою лейкемією та шляхи їхньої корекції Макєєва Н. І., Губар С. О., Коваль В. А., Жаркова Т. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 93-100; doi 10.15574/PP.2023.95.93
стр. 101 Тривалий COVID у дітей: частота та виклики діагностики Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Перестюк В. О., Косовська Т. М., Боярчук О. Р. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 101-106; doi 10.15574/PP.2023.95.101
стр. 107 Репродуктивне здоров’я біженців: перепони в доступі до систем охорони здоров’я в приймаючих країнах Подольський Вл. В., Подольський В. В., Медведовська Н. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 107-116; doi 10.15574/PP.2023.95.107
стр. 117 Вплив булінгу на стан здоров’я дітей та подолання його наслідків в умовах воєнного стану (огляд літератури) Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Мотрюк В. Б., Лотовська Т. В., Ткач Б. Н., Федишин Л. Л., Осадець Н. Б. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 117-124; doi 10.15574/PP.2023.95.117
НЕКРОЛОГ стр. 125 ЛУК’ЯНОВА Ірина Сергіївна