Український журнал Перинатологія і Педіатрія №3-2019

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 4 Стан молочних залоз під час вагітності у жінок з ендокринним та запальним безпліддям в анамнезі Л.Є. Туманова, О.В. Коломієць, Н.К. Деменіна, Т.І. Гридина Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 4-9; doi 10.15574/PP.2019.79.4
стр. 10 Активність автоімунного процесу у вагітних із системним червоним вовчаком Є.В. Шевчук, А.Ю. Лиманська Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 10-14; doi 10.15574/PP.2019.79.10
стр. 15 Оцінка рівня залізовмісних білків та їх рецепторів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від показників функції зовнішнього дихання В.М. Дудник, В.М. Жмурчук Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019.3(79):15-19; doi 10.15574/PP.2019.79.15
стр. 20 Карнітиновий статус у дітей, хворих на хронічну хворобу нирок С.В. Кушніренко, Н.В. Ольхович Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 20-25; doi 10.15574/PP.2019.79.20
стр. 26 Оцінка стану серця та нирок як таргетних органів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією В.М. Дудник, О.О. Зборовська, О.В. Бур'ян Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019.3(79):26-31; doi 10.15574/PP.2019.79.26
ОГЛЯДИ стр. 32 Коронарна недостатність під час вагітності. Епідеміологія, методи діагностики та лікування С.О. Сіромаха, С.С. Арванітакві, С.А. Руденко, В.В. Лазоришинець Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019.3(79):32-39; doi 10.15574/PP.2019.79.32
стр. 40 Базові аспекти педіатричної паліативної допомоги Т.В. Куріліна Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 40-48; doi 10.15574/PP.2019.79.40
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 49 До питання про диференційну діагностику лихоманки неуточненого генезу у дітей: особливий випадок О.А. Ошлянська, Н.М. Музика, Т.М. Арчакова, Т.Г. Надточій, А.О. Дорошенко Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2019. 3(79): 49-57; doi 10.15574/PP.2019.79.49
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 58 Рекомендації ВООЗ: Uterotonics для профілактики післяпологових крововиливів ISBN 978-92-4-155042-0 © World Health Organization 2018