Український журнал Перинатологія і Педіатрія №3 – 2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА стр. 7 Впровадження акредитації провайдерів в Україні: роль та обов'язки провайдерів безперервного професійного розвитку Марушко Р.В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 7-15; doi 10.15574/PP.2020.83.7
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 16 Показники якості життя у вагітних із різними видами безплідності в анамнезі Туманова Л. Є., Коломієць О. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 16-21; doi 10.15574/PP.2020.83.16
стр. 22 Поліпшення якості життя жінок під час вагітності і в післяпологовому періоді: зменшення частоти проявів геморою та його ускладнень Давидова Ю. В., Огородник А. О., Лиманська А. Ю. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 22-25; doi 10.15574/PP.2020.83.22
стр. 26 Корекція стресової гіперглікемії в хірургічних пацієнтів із метаболічним синдромом Криворчук І. Г., Лещишин І. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 26-30; doi 10.15574/PP.2020.83.26
стр. 31 Забруднення повітря та стан здоров'я дитячого населення України Антипкін Ю. Г., Волосовець О. П. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 31-39; doi 10.15574/PP.2020.83.31
стр. 40 Індикатори неонатального здоров'я недоношених дітей Гнедько Т. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 40-45; doi 10.15574/PP.2020.83.40
стр. 46 Артеріовенозна мальформація вени Галена: пренатальна діагностика і постнатальні наслідки (аналіз даних літератури та власних спостережень) Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф., Марущенко Л. Л., Головченко О. В., Янюта Г. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 46-53; doi 10.15574/PP.2020.83.46
стр. 54 Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, у дітей Уманець Т. Р., Буратинська А. А. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 54-58; doi 10.15574/PP.2020.83.54
стр. 59 Особливості клінічного перебігу позалікарняної пневмонії в дітей раннього віку Пасік В. Ю. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 59-65; doi 10.15574/PP.2020.83.59
стр. 66 Показники гуморального імунітету хворих на неонатальний сепсис за різних умов екологічного забруднення місць проживання батьків Власова О. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 66-69; doi 10.15574/PP.2020.83.66
стр. 70 Результати дослідження властивостей ротової рідини в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом Лісецька І. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 70-75; doi 10.15574/PP.2020.83.70
ОГЛЯДИ стр. 76 Cучасний погляд на медичний супровід кольок у немовлят (огляд літератури) Кісельова М. М., Моштук О. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 76-80; doi 10.15574/PP.2020.83.76
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 81 Клінічний випадок ведення новонародженого з тератомою переднього середостіння, не виявленою пренатально, в умовах міського пологового будинку Писарєв А. О., Гончарук Н. П., Гацко І. І., Савостікова Н. Л. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 81-86; doi 10.15574/PP.2020.83.81
стр. 87 Клінічний випадок успішного лікування внутрішньовенними імуноглобулінами пемфігоїда у вагітних Явір В. С., Спічак К. О., Берестовий В. О., Мартич А. М., Сокол І. В., Ляшко М. Б., Говсєєв Д. О. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 87-91; doi 10.15574/PP.2020.83.87
стр. 92 Світлій пам'яті Віталія Григоровича Майданника НЕКРОЛОГ