Український журнал Перинатологія і Педіатрія №1 – 2022

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/UJPP
  • Наклад -
  • 5000 прим.
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 4 номери на рік

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 5 Репродуктивні втрати в Україні: сучасна ситуація Марушко Р. В., Дудіна О. О., Марушко Т. Л. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 5-10; doi 10.15574/PP.2022.89.5
стр. 11 Фенотипічні особливості імунокомпетентних клітин у I-II триместрах вагітності в жінок із безплідністю в анамнезі Туманова Л. Є., Коломієць О. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 11-16; doi 10.15574/PP.2022.89.11
стр. 17 Імплементація адаптованої шкали Гріффітс у вітчизняний педіатричний простір Бедрій Н. М., Яблонь О. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 17-21; doi 10.15574/PP.2022.89.17
стр. 22 Фактори ризику гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку Горянська М. Г. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 22-25; doi 10.15574/PP.2022.89.22
стр. 26 Сироватковий цистатин С як маркер ниркової дисфункції в дітей з ювенільним ідіоматичним артритом Самсоненко С. В., Борисова Т. П. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 26-30; doi 10.15574/PP.2022.89.26
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 31 Синдром Рубінштейна-Тейбі в неонатальній практиці (випадок із практики) Кочерга З. Р., Павликівська Б. М., Гаркот Л. С., Дмитрук Ю. І., Павликівська О. С. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 31-34; doi 10.15574/PP.2022.89.31
стр. 35 Синдром м’язової слабкості та міалгії в педіатричній практиці на клінічних прикладах Ошлянська О. А., Арцимович А. Г., Надточій Т. Г. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 35-44; doi 10.15574/PP.2022.89.35
ПЕДАГОГІКА стр. 45 Створення ментальних карт - інноваційний спосіб організації інформації під час навчання Лісецька І. С., Воляк Ю. М. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2022. 1(89): 45-48; doi 10.15574/PP.2022.89.45
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 49 Допомога при вагінальних пологах Murphy D. J., Strachan B. K., Bahl R.