СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ. УКРАЇНА № 6_2020

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/MPU
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА стр. 7 Впровадження акредитації провайдерів в Україні: роль та обов'язки провайдерів безперервного професійного розвитку Марушко Р. В. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2020. 3(83): 7-15; doi 10.15574/PP.2020.83.7
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ стр. 15 Реєстр пацієнтів із муковісцидозом як запорука ефективного менеджменту захворювання Макух Г. В., Бобер Л. Й., Роговик Н. В., Лига О. В., Ващук О. І. Modern Pediatrics. Ukraine. 6 (110): 15-21. doi 10.15574/SP.2020.110.15
стр. 22 Вплив реабілітаційно-профілактичного комплексу на стан імунної системи в дітей з рекурентною респіраторною патологією на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Починок Т. В., Стамболі Л. В., П'янкова О. В., Журавель О. В., Сліпачук Л. В., Вороніна C. С., Гур'єва O. B. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 22-31. doi 10.15574/SP.2020.110.22
ОГЛЯДИ стр. 32 Сучасні нейрохімічні і молекулярно-генетичні аспекти патогенезу неонатальних судом Егяна Айдин кизи Гасимова Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 32-35. doi 10.15574/SP.2020.110.32
стр. 36 Паління, як чинник ризику виникнення захворювань тканин пародонту Лісецька І. С., Рожко М. М. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 36-43. doi 10.15574/SP.2020.110.36
стр. 44 Раціональний вибір мукоактивних фітопрепаратів у педіатрії: комплексна фармакологічна дія, ефективність, безпечність Міщенко О. Я. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 44-50. doi 10.15574/SP.2020.110.44
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК стр. 51 Синдром Пруне–Беллі: випадки з клінічної практики Цимбаліста О. Л., Зіняк Б. М., Курташ О. О., Вальчишин В. П., Шелест М. Р. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 51-56. doi 10.15574/SP.2020.110.51
стр. 57 РFАРА-синдром: літературний огляд та власне клінічне спостереження Д.С. Хапченкова, С.О. Дубина Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 57-61. doi 10.15574/SP.2020.110.57
ШКОЛА ЛІКАРЯ-ПРАКТИКА стр. 62 Доказова база ефективності та безпеки флавоноїдів і думка лікарів амбулаторної практики у фокусі вибору підходів лікування ГРВІ Височина І. Л., Крамарчук В. В. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 62-69. doi 10.15574/SP.2020.110.62
стр. 70 Нова концепція функціонального харчування дітей раннього віку Банадига Н. В. Modern Pediatrics. Ukraine. 6(110): 70-78. doi 10.15574/SP.2020.110.70
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ стр. 79 Геморагічний васкуліт. Клінічна настанова, заснована на доказах
НЕКРОЛОГ стр. 93 Світлій пам'яті Віталія Григоровича Майданника